Na Katolíckej univerzite vystúpil klavírny virtuóz z Poľska

Na Katolíckej univerzite vystúpil klavírny virtuóz z Poľska

RedakciaAktuality27.11.2018

Piaty ročník konferencie, ktorej cieľom bolo predstaviť moderné trendy vo výchove pedagógov umeleckých predmetov sa na Katolíckej univerzite (KU) konal minulý týždeň počas stredy a štvrtku. Jej účastníci sa zaoberali regionálnou výchovou a ľudovou kultúrou v súčasnom vzdelávaní, ale aj tvorivými prístupmi v umeleckom vzdelávaní s akcentom na hudobné a výtvarné umenie. Samostatnú tematickú oblasť tvorili jubilujúce osobnosti hudobného a výtvarného umenia na Slovensku s presahom do ich pedagogickej činnosti. Medzi účastníkmi konferencie nechýbali ani študenti didaktiky hudby a výtvarného umenia.

Súčasťou programu boli aj tvorivé dielne vo výtvarnom a hudobnom odbore. Jednu z nich mala na starosti aj lektorka PhDr. Jiřina Jiřičková, PhD., ktorá vedie český detský spevácky súbor Jiřičky a pôsobí na Základnej umeleckej škole v Mladej Boleslave. Využitie fotografie v predprimárnom a primárnom vzdelávaní zas na konferencii predstavil Jozef Zentko, PhD. z Katedry predškolskej a elementárnej pedagogiky KU. Okrem iného prezentoval možnosti využívania fotografie pri formovaní vzťahu ku kultúrnemu a historickému dedičstvu.

Zaujímavým spestrením konferencie bol koncert poľského klaviristu Wojciecha Waleczeka v Organovej sieni KU. Ten bol venovaný sviatku rímskej panny a mučeníčky sv. Cecílie, ktorá je patrónkou hudobníkov a spevákov. Waleczek patrí k významným súčasným klavírnym osobnostiam v Poľsku. Vyštudoval Hudobnú akadémiu v Krakove a svoje umenie predviedol už v rôznych krajinách ako napríklad v Turecku, vo Švajčiarsku, ale aj v Japonsku, Argentíne či v USA. Na koncerte v Ružomberku sa pred publikom prezentoval s výberom z diel svetoznámych umelcov medzi ktorými nechýbal Robert Schumann, Franz Liszt, Frederic Chopin či Witold Lutoslawski.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia