Na Liptove sa stavajú máje aj na Turíce

Na Liptove sa stavajú máje aj na Turíce

Stanislava Bruk LuckáAktuality20.5.2024

Na Slovensku bol už od stredoveku zaužívaný zvyk, že chlapci stavali pred dom svojej vyvolenej strom ozdobený pestrofarebnými stuhami – máj.

Máje sa stavali buď v predvečer prvého mája alebo na Turíce, tzv. svätodušné sviatky, ktoré sa slávia 50 dní po Veľkej noci. A práve v tomto čase sa stavajú máje v niektorých obciach dolného Liptova – v Stankovanoch, v Švošove a aj na Hubovej. Zaujímavosťou je, že tradíciou bolo stavať máje práve na Turíce, zvyk stavať ich 1. mája prišiel až neskôr.

Svätodušné sviatky, Rusadlá či Letnice. Aj toto sú niektoré z pomenovaní označujúce kresťanský sviatok zoslania Ducha svätého. Ide o pohyblivé kresťanské sviatky. Tento rok Turíce pripadli na sobotu 18. mája. „Turíce či Rusadlá, sa ako súbor úkonov oslavovali už v pohanských časoch. Ich staroslovanský názov je odvodený od masky zvieraťa, Tura. Táto zoomorfná postava bola bohato zastúpená v jarných ochranných obradoch. Konali sa rôzne sprievody masiek, veselé zábavy, hostiny, obchôdzky chotárov s fakľami a dôležitým aktom bolo vykonávanie hluku. Ľudia verili, že počas turíčnych sviatkov sa duše mŕtvych predkov mohli vracať na zem a ochraňovať živých. Za zomreté duše sa slávili zádušné omše, ich hroby sa skrášľovali zelenými vetvičkami. Pod vplyvom rozšírenia kresťanstva sa aj na našom území tieto sviatky nahradili slávením zoslania Ducha svätého. Turíčnu zeleň v podobe posvätených vetvičiek prijalo aj kresťanstvo na znak ochrany domu, hospodárstva či zvierat,“ hovorí etnologička Miroslava Polohová Ivanová.

Stará vrstva turíčnych obyčají postupne zanikala. Dnes sa uchovávajú v podobe stavania májov, vkladania zelených vetvičiek za okná, či čistenia studničiek. V súčasnosti sa máje stavajú väčšinou za účasti veľkej skupiny ľudí, v minulosti sa to však robilo tajne v noci. Stretla sa skupinka chlapcov, postavili máje, a na druhý deň si chodili za ne vyberať peniaze. Dievčatá im za ne zaplatili, a za takto vyzbierané peniažky si robili spoločné zábavy. Zaujímavosťou bolo zavesiť na vrchovec fľašku. Chlapci tak museli dokázať svoju šikovnosť, vyšplhať sa po máji hore a fľašku si vziať.

Titulná foto: Ľudmila Malchová

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia