Na mestskom cintoríne pribudnú betónové hrobky aj kolumbárium

Na mestskom cintoríne pribudnú betónové hrobky aj kolumbárium

RedakciaAktuality16.4.2021

Ružomberský mestský cintorín založili v roku 1913. Odvtedy na ňom našli posledný odpočinok stovky obyvateľov Ružomberka, vrátane Národného umelca Ľudovíta Fullu, či rodiny Makovických. Kapacita pietneho miesta sa postupne znižuje. Mestskí poslanci sa na zastupiteľstve dozvedeli novinky z tejto oblasti, ktorú nakoniec využije každý.

Prvá etapa rozšírenia

Prvá etapa sa týka rozšírenia hrobových miest na ukladanie tiel do zeme. Mesto investuje do tejto akcie v prvej časti viac ako 80-tisíc eur. Na jej konci vznikne 69 dvojhrobiek. Zaujímavé ale je o aký typ ide. Poslancom to vysvetlil prednosta mestského úradu Vladimír Trnovský. „Je to novinka. Dvojhrobka bude z betónových prefabrikátov a zmestia sa do nej dva telá nad sebou.“

Vydané je stavebné povolenie, urobené verejné obstarávanie a už nič nebráni začiatku prác. Ak pôjde všetko podľa plánu, na cintoríne nakoniec pribudne až 201 takýchto dvojhrobiek.

Urnový háj je už takmer plný

Samospráva myslí aj na tých, ktorí chcú uložiť urnu s popolom príbuzného do urnového hája. Tu sa musí poponáhľať s riešením, pretože kapacita urnového hája je vyčerpaná na takmer sto percent.

„Situácia je vážna. Bez investičného zásahu tam budeme môcť pochovávať jeden rok. Po konzultácii so správcom cintorína a útvarom hlavného architekta sme vytypovali ešte približne 40 voľných hrobových miest na južnej strane pozdĺžneho chodníka, ktorý oddeľuje urnový háj od cintorína,“ povedal Trnovský.

Odporučil, aby mesto v roku 2022 vybudovalo nový chodník, ktorý môže zvýšiť kapacitu o ďalších 55 hrobových miest. „Po týchto úpravách bude kapacita hrobových miest v urnovom háji vyčerpaná,“ dodal Trnovský.

Postavia kolumbárium

Vzhľadom na rastúci záujem o spopolnenie, Ružomberok chce nasledovať kroky iných miest aj dedín, v ktorých pribúdajú koloumbáriá - urnové steny. Zaberajú málo miesta, pretože nad sebou je možné uložiť niekoľko radov urien. Ružomberské kolumbárium by malo byť na južnej strane cintorína, stavať by ho mali na etapy.

Ešte predtým ale musí radnica a poslanci zariadiť dôležitú vec. „Plocha na kolumbárium nie je v územnom pláne mesta vedená ako územie pohrebiska. V rámci zmeny doplnkov územného plánu to treba doplniť,“ povedal prednosta.

Pavol Šrankota z Útvaru hlavného architekta mesta upozornil na novinku v zákonoch, ktorá umožňuje rýchlejšie a lepšie prijatie zmien. „Pôvodný zákon určoval ochranné pásmo niekoľko desiatok metrov, nový zákon túto kompetenciu prenáša na mestá a obce.“

Týmito opatreniami by sa kapacita cintorína mala zvýšiť, no mesto má v rezerve ešte plochu na západe, ktorá poskytuje ďalšie možnosti na dôstojné uloženie zosnulých.

Odprezentované informácie prijali poslanci kladne. Jana Halušková verí, že Ružomberčania ich tiež prijmú pozitívne. „Niektoré miesta v ľavej časti cintorína sú krkolomné, pre starších je problém tadiaľ prejsť. To je pre kamzíkov, nie pre ľudí. V týchto nových častiach sa nebudú musieť báť, že sa zrania, keď pôjdu zapáliť sviečku na hrob.“

Jana Streitová sa teší z pripravovaných noviniek, na jednu realizovanú upozornila. „Cintorín dostal nový prvok a to preloženie židovských hrobov. V štyroch rohoch cintorína budú pekné priestory na to, aby sme chodili našim zosnulým dať hold a pamiatku.“

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia