Na pomoc Ukrajine vyčlenili 500-tisíc eur

Na pomoc Ukrajine vyčlenili 500-tisíc eur

RedakciaAktuality11.3.2022

Bezprostredne po vypuknutí konfliktu vypravili spoločnosti Tauris Group a SHP Group, ktoré sú súčasťou holdingu, kamióny s hygienou a potravinovou pomocou do Užhorodu. 8 ton trvanlivých mäsových výrobkov v hodnote 45 tisíc EUR bolo súčasťou prvého humanitárneho konvoja organizovaného vládou SR. K dnešnému dňu sme vypravili 5 konvojov pomoci do Zakarpatska a obyvateľom mesta Užhorod, hlavne deťom v škôlkach a školských zariadeniach. Veľká vďaka patrí partnerom TAURIS a Harmanecké papierne,“ povedal poradca predsedu vlády SR pre cezhraničnú spoluprácu Eduard Buraš.

SHP Group okrem toho reagovala na žiadosť o pomoc predsedu rady regiónu Zakarpatská Ukrajina Volodymyra Chubirka a z Harmanca poslala kamión naložený 30 paletami papierovej hygieny v hodnote 20 tisíc EUR. „Aj vďaka Vášmu daru dokážeme pomáhať nevinným ľuďom postihnutým tragédiou vojny na Ukrajine. Vážime si, že v týchto neľahkých časoch sa nájdu ľudia ako Vy, ktorí sú ochotní kedykoľvek nezištne podať pomocnú ruku,“ napísal v osobnom liste adresovanom prezidentovi holdingu Milanovi Fiľovi predstaviteľ Zakarpatska.

Vojenský konflikt u nášho východného suseda spustil aj silnú utečeneckú vlnu a mnohí utečenci majú namierené za svojimi blízkymi v Ružomberku, kde sídli ďalšia zo spoločností v portfóliu ECO – INVESTMENT a.s, spoločnosť MONDI SCP. Tá vyčlenila päťdesiat ubytovacích jednotiek vo vlastnom ubytovacom zariadení v centre mesta. „Veľké poďakovanie za šľachetný čin patrí pánovi Milanovi Fiľovi za pomoc vo forme poskytnutia ubytovaných priestorov pre utekajúcich. Mesto prirodzene nemá vo svojom vlastníctve ubytovne, preto takáto pomoc bude mimoriadne dôležitou súčasťou nášho snaženia,“ povedal primátor Ružomberka Igor Čombor.

Holding tiež intenzívne spolupracuje s prof. Vladimírom Krčmérym, ktorý so svojim tímom poskytuje zdravotnícku a ošetrovateľskú pomoc utekajúcim priamo na Slovensko – Ukrajinskej hranici. Pravidelne mu dodáva ochranné rúška a antigénové testy na ochorenie COVID – 19. Sumou 250 tisíc korún prispel aj do zbierky organizovanej českým Červeným krížom na pomoc ukrajinským deťom.

„V dobe utrpenia a nešťastia, ktoré postihlo ľudí na Ukrajine tak krutým spôsobom, sú pomoc, podpora a ústretovosť veľmi dôležité. Nemôžme a ani nechceme zostať stranou. Sme pripravení v rámci našich možností pomáhať dovtedy, kým to bude potrebné. Zároveň chcem poďakovať všetkým zamestnancom holdingu, ktorí svojou osobnou angažovanosťou pomáhajú zmierniť utrpenie utekajúcich,“ uviedol prezident holdingu ECO – INVESTMENT a.s. Milan Fiľo.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia