Na poriadok v meste dohliadajú desiatky kamier, pribudli nové

Na poriadok v meste dohliadajú desiatky kamier, pribudli nové

RedakciaAktuality13.2.2023

Pred rokom radnica rozšírila kamerový systém o sedem kamier, koncom decembra to minulého pribudlo v meste na štyroch bodoch ďalších osem kamier. Systém má v súčasnosti 65 kamier. Sledujú vybrané miesta a oblasti Ružomberka, sú výrazným pomocníkom mestských policajtov pri udržiavaní poriadku aj odhaľovaní páchateľov.

Kto sleduje kamery

Ale ani najlepšia technika nedokáže vždy zastúpiť človeka. A to je aj prípad kamier v Ružomberku, pretože niekto musí sledovať monitory, na ktoré kamery obraz prenášajú.

„V službe je päť policajtov, jedna dvojčlenná pešia hliadka a jedna dvojčlenná motorizovaná hliadka, piaty príslušník sleduje dve hodiny monitory. Potom ho vystrieda kolega a takto dookola rotujú stále,“ vysvetlil preventista mestskej polície Roman Jankovič.

Dodal, že na rozdiel od niektorých miest, kde kamery sledujú zamestnanci so zdravotným znevýhodnením, výhodou systému v Ružomberku je, že policajt dokáže lepšie vyhodnotiť situáciu a adekvátne na ňu zareagovať, keďže bežne také veci rieši aj na ulici.

Ďalším obmedzujúcim faktorom je dostupnosť optickej internetovej siete. Kamery sú kvalitné, aby poskytovali kvalitný záznam, musia byť pripojené na primeranú sieť. Zvládnu prepojenie maximálne 150 metrov pomocou metalickej siete.

Preventista priznal, že hlavne od poslancov mestského zastupiteľstva majú požiadavky na montáž kamier v ich volebných obvodoch. „Okrem už spomínaných technických a personálnych limitov sme obmedzení aj finančne. Navyše nemá význam sledovať miesta, kde je dlhodobo pokoj, nezaznamenávame tam priestupky ani iné porušenia zákonov. Prvoradé sú kritické miesta, na ktorých vznikajú problémy dlhodobo.“

Vďaka kamerám dokáže hliadka prísť na miesto rýchlo, ale záznam navyše poskytuje dôkaz o protiprávnom konaní ľudí. Dodal, že jedným z miest, kde by ešte uvítali pozorné oko kamery, je pri bývalom hoteli Liptov na začiatku Mostovej ulice.

Kamery sú tu

Prvý kamerový bod pribudol na ulici Maroša Madačova pred nočným podnikom AS Club. „Obyvatelia uvedenej ulice sa často sťažovali na porušovanie verejného poriadku. Na základe sťažností mestská polícia v tejto lokalite zvýšila hliadkovú činnosť, no nová kamera pomôže pri dokumentovaní protiprávneho konania, či už v priestupkovej rovine, alebo pri páchaní trestnej činnosti,“ povedal Roman Jankovič. Ide najmä o časté incidenty, ktoré končili fyzickým napadnutím a bitkou.

Ďalší kamerový bod je na ulici Mostová, na križovatke s ulicou Madačova, kde postavili stĺp kamerového systému a na ňom sú tri kamery. Jedna, statická, monitoruje okolie pred hotelom Kultúra. Druhá, tiež statická, monitoruje smer do Parku Hýroša. Tretia, otočná, je nasmerovaná na ulicu Madačova, kde monitoruje okolie novinového stánku a smer ku Okresnému riaditeľstvu polície v Ružomberku.

Tretí kamerový bod pribudol na križovatke ulíc Makovického a Karola Salvu. Na novopostavenom stĺpe sú umiestnené tiež tri kamery. Statická, sníma priestor od križovatky smerom na sídlisko Klačno. Rovnaká kamera monitoruje okolie Galérie Ľudovíta Fullu. Otočná, sníma časť ulice K. Salvu smerom ku budove Okresného riaditeľstva polície.

Štvrtým miestom, ktorý začala policajti sledovať, sú Ružové schody. „Po víkendových nociach ostával na schodoch neporiadok vo forme porozhadzovaných plastových fliaš a porozbíjaného skla z fliaš od alkoholu,“ povedal Jankovič. Otočná kamera pomôže s monitorovaním pohybu osôb z Námestia A. Hlinku smerom do pešej zóny na ulicu Podhora.

Kamerový systém má teraz 65 kamier.

„Rozšírenie mohlo byť realizované vďaka mestu Ružomberok, ktorému záleží na bezpečnosti obyvateľov a návštevníkov mesta,“ dodal policajný preventista.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia