Na svete je publikácia o ľudovom odeve zo Stankovian

Na svete je publikácia o ľudovom odeve zo Stankovian

RedakciaAktuality7.6.2021

Členovia Folklórnej skupiny Podšíp v uplynulých dňoch vydali publikáciu mapujúcu tradičný odev v Stankovanoch s názvom Na piatok i na sviatok. Ten dokumentuje rôzne typy odievania našich starých rodičov. Katalóg obsahuje množstvo fotografií a charakteristiku jednotlivých typov odevov. Zachytené sú jeho pracovné i sviatočné varianty.

Katalóg mal byť uvedený do života už minulý rok a súčasťou mali byť aj oslavy desiateho výročia založenia folklórnej skupiny. Avšak nepriaznivý vývoj situácie s pandémiou ochorenia Covid-19 tieto oslavy neumožnil zrealizovať. Folkloristi tak minulé leto a uvoľnenie opatrení využili na nafotenie krojov, jesenné a zimné obdobie na prípravu odborných textov a grafickú úpravu. Plánované oslavy chcú Podšípania zrealizovať v najbližších týždňoch.

Nová publikácia o ľudových odevoch je už na svete.

„Aj v súčasnej modernej dobe fascinuje odievanie našich predkov stále mnoho nadšencov. V posledných rokoch nastal akýsi návrat k starým typom a formám obliekania. Zberatelia ľudových odevov a vedúci folklórnych kolektívov zháňajú pôvodné odevné súčasti či doplnky, aby ich zachránili pred smutným osudom a neskončili niekde na skládke alebo spálené ako nepotrebné handry. Práve toho sme mohli byť svedkami pred niekoľkými desaťročiami. V období, keď sa ľudový odev prestával nosiť, ľudia prechádzali na tzv. konfekčný typ odievania a kroje skončili odložené na povalách. Potomkovia poslednej generácie, ktorá bežne nosila takýto druh šatstva, sa vecí nemilosrdne zbavovala, ako niečoho nepotrebného a starého. Našťastie sa našli aj ľudia, ktorí si ľudové odevy nechali a dnes sa slúžia ako výstavné predmety v múzeách, poklady pre zberateľov, predlohy pre zhotovenie replík, ale mnohé kúsky , doplnky i obuv sa stále aktívne využívajú v úrovni folklórneho hnutia. Ich krásu a autentickosť prezentujú členovia folklórnych súbor či skupín. Zachytiť krásu a jedinečnosť ľudového odevu zo Stankovian sme chceli aj my a tak sme dali dokopy čo naša krojáreň a súkromné zbierky obsahovali a nafotili sa jednotlivé typy odevu,“ uviedla zakladateľka a vedúca Folklórnej skupiny Podšíp Miroslava Polohová Ivanová.

Folkloristi kládli veľký význam na štúdium archívnych prameňov, ako kroniky, monografie, staré fotografie, či zbierky v múzeách, kde si naštudovali ako vyzeral pôvodný odev zo Stankovian. „Nedá sa celkom povedať, že pôvodný, lebo ide o pomenovanie, o ktorých sa vedú v oblasti odborníkov i laikov dlhé diskusie. Čo s považuje za pôvodné? Odev spred dve, sto alebo päťdesiat rokov dozadu? Odievanie našich predkov nebolo zakonzervované. Vyvíjalo sa tak, ako všetko okolo nich. Odev ovplyvňovali rôzne politické či spoločenské situácie, módne vlny, majetnosť rodín či odchody za prácou do vzdialených oblastí. Mnohé tieto vývojové vrstvy sme sa snažili zachytiť slovom i obrazom. Aby sme poukázali nato, že odievanie našich predkov malo obrovský cit a zmysel pre estetiku a dokonalosť,“ uviedla Miroslava Polohová Ivanová.

Katalógy si môžu ľudia zakúpiť na obecnom úrade v Stankovanoch, prípadne objednať cez facebookovú stránku skupiny Stankovská folklórna skupiny Podšíp. Cena výtlačku sú symbolické tri eurá. „Touto sumou sa snažíme pokryť náklady spojené s tlačou, aby sme do budúcna v prípade záujmu mohli urobiť ďalšie výtlačky. Veľké poďakovanie patrí aj obci Stankovany, ktorá finančne prispela na vydanie publikácie. Veríme, že každý, kto vezme katalóg do ruky sa dozvie niečo zaujímavé o tradičnom odievaní alebo ho potešia uverejnené fotografie,“ dodala Miroslava Polohová Ivanová.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia