Nadácia Supra rozdávala počas Vianočného koncertu aj finančné dary

Nadácia Supra rozdávala počas Vianočného koncertu aj finančné dary

RedakciaAktuality10.12.2018

Vianočný koncert, na ktorom vystúpil legendárny Karel Gott zorganizovala v Ružomberku počas piatka a soboty Nadácia Supra v spolupráci s Občianskym združením Ružomberčan. Počas druhého koncertného dňa sa však nerozdávali len hudobné darčeky. Milan Fiľo v sobotu večer odovzdal za Nadáciu Supra finančný dar celkovo v hodnote 30 000 eur. Ten bol rozdelený v rovnakej čiastke - 10 000 eur medzi tri subjekty. „Nadácia Supra sa rozhodla finančne podporiť tri oblasti - zdravotníctvo, rozvoj mládeže a deti, ktoré našli domov v zariadeniach sociálnej starostlivosti. Vojenská nemocnica je jedna z najlepších na Slovensku a my chceme prispieť k tomu aby jej úroveň len a len stúpala. Nezabúdame však ani na deti a mládež a uvedomujeme si, aké dôležité je investovať práve do vzdelávania,“ uviedol Milan Fiľo, hlavný donor Nadácie Supra.

Klinika ortopédie a úrazovej chirurgie Ústrednej vojenskej nemocnice (ÚVN) v Ružomberku získala peniaze na obstaranie špeciálneho zariadenia, ktorý pomôže pri liečbe pacientov. Finančné prostriedky na zabezpečenie rozvoja a štartu duálneho vzdelávania žiakov v technických odboroch sú určené pre Strednú odbornú školu polytechnickú (SOŠP). Detským domovom v Ružomberku by darovaných 10 000 eur malo pomôcť pri skvalitňovaní prostredia, ktoré deťom nahrádza domov.

Za ÚVN prevzal šek v hodnote 10 000 eur Vladimír Masaryk, námestník riaditeľa pre zdravotnú starostlivosť, za SOŠP Vladimír Pánčik, riaditeľ školy a za Detské domovy Štefan Likavčan, riaditeľ Detského domova na Kalvárskej ulici v Ružomberku.

Nadácia Supra, ktorá funguje už dva roky pomáha vo všeobecnosti slabším, jednotlivcom aj komunitám, ktorým záleží na svojom okolí. V tomto roku sumou 169 782 eur podporila projekty so zameraním na zdravie občanov regiónu, na podporu seniorov a znevýhodnených občanov a prispela aj na projekty, ktorých cieľom je rozvoj detí a mládeže regiónu.

„Doteraz prispela Nadácia Supra sumou takmer 170 000 eur na rôzne projekty. V Ružomberku sa otvárala pohotovosť a aby vôbec mohla začať fungovať, bolo potrebné kúpiť pohyblivé schodisko pre tých, ktorí sú imobilní. Určitú sumu sme poskytli aj evanjelickému kostolu, kde bolo tiež potrebné vybudovať plošinu aby sa tam dostali nie len imobilní, ale napríklad aj mamičky s kočíkmi. Významný dar sme zabezpečili aj našej mladšej generácii - projekt pod názvom Protidrogový vlak. Túto poučnú akciu by sme radi podporili aj v budúcom roku aby deti a mladí mohli na vlastné oči vidieť, čo dokáže s človekom urobiť droga,“ priblížila fungovanie Nadácie Supra Jana Štreitová, členka Správnej rady.

(Foto: Rudolf Maškurica)

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia