Najlepšie hodnotená škola v meste je ZŠ Zarevúca

Najlepšie hodnotená škola v meste je ZŠ Zarevúca

RedakciaAktuality21.1.2022

Inštitút INEKO zverejnil nový rebríček slovenských škôl. Po aktualizácii sa posunula na vedúcu pozíciu medzi ZŠ na celoslovenskej úrovni Základná škola sídliaca v Košiciach na Staničnej 13 (naposledy 4. miesto). Výrazné zlepšenie dosiahli aj ďalšie školy – súkromná ZŠ pre nadané deti na Bajkalskej 20 v Bratislave poskočila z piateho miesta na druhé a najlepšiu trojicu dopĺňa ZŠ Park Angelinum 8, Košice. Spomedzi ružomberských škôl dopadla najlepšie Základná škola Zarevúca s celkovým hodnotením 7,1 bodu, čo znamená, že je hodnotená ako škola s výbornými výsledkami žiakov. Medzi malými školami zase najlepšie bodovala ZŠ a MŠ Liptovské Revúce.

Pri SOŠ prvé miesto obhájila SPŠ elektrotechnická na Plzenskej ul. v Prešove. Na druhú priečku sa po významnom raste hodnotenia prepracovala Súkromná SOŠ, ktorá sídli na Ulici 29. augusta v Poprade (pred rokom bola na 25. priečke). Zo štvrtého na tretie miesto sa posunula Obchodná akadémia na Bernolákovej v Zlatých Moravciach. V Ružomberku najlepšie dopadla Obchodná akadémia.

Naopak, v prípade gymnázií sme zaznamenali na popredných priečkach iba minimálne pohyby, pričom vedúca trojica dokonca ostala úplne rovnaká. Medzi gymnáziami obhájilo prvé miesto Gymnázium Jura Hronca (Novohradská) v Bratislave. Nasleduje Gymnázium na Poštovej 9 v Košiciach a prvú trojicu uzatvára žilinské Gymnázium na Varšavskej ceste. Najlepšie v Ružomberku dopadlo Gymnázium na ulici Š. Moyzesa.

"Kvôli pandémii COVID-19 síce nebolo možné do hodnotenia zahrnúť aktuálne výsledky žiakov z Testovania 5 a 9, či z písomnej časti externej formy maturity za šk. rok 2020/21, keďže sa neuskutočnili, no tieto ukazovatele nevypadli z výsledného hodnotenia úplne. V zmysle metodiky totiž do hodnotenia vstupujú výsledky žiakov až za štyri školské roky, a preto Testovanie 9 aj maturity majú naďalej svoje miesto v hodnotení zastúpené – a to prostredníctvom zahrnutia výsledkov žiakov zo školských rokov 2017/18 a 2018/19 (v prípade Testovania 5 sú zahrnuté výsledky ešte aj za šk. rok 2019/20)," píše vo svojom blogu INEKO.

Kompletné výsledky nájdete TU.

(ts+red)

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia