Najlepšie hodnotenie v okrese získala ZŠ v Liptovských Revúcach

Najlepšie hodnotenie v okrese získala ZŠ v Liptovských Revúcach

RedakciaAktuality31.1.2022

Medzi tri najlepšie hodnotené školy v rámci okresu patria Základná škola s Materskou školou Liptovské Revúce, Súkromná základná škola na Štiavnickej ceste v Ružomberku a Základná škola Zarevúca v Ružomberku.

„Hlavným cieľom prehľadu základných a stredných škôl inštitútu INEKO je poskytnúť širokej verejnosti informácie o dosahovaných výsledkoch všetkých slovenských základných a stredných škôl. Veríme, že lepšia informovanosť prispeje k efektívnejšej súťaži medzi jednotlivými školami, čo v konečnom dôsledku zvýši ich kvalitu,“ uvádza inštitút na svojej stránke. Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. „Hodnotenie školy je vypočítané pri základných školách na základe výsledkov celonárodných testov v 5. a 9. ročníku (Testovanie 5, Testovanie 9) a mimoriadnych výsledkov žiakov vo vybraných súťažiach,“ dopĺňa inštitút.

Najlepšou školou v ružomberskom okrese sa stala Základná škola s materskou školu Liptovské Revúce. V rámci Žilinského kraja sa v rebríčku umiestnila na 22. mieste. Oproti minulému roku, keď škola skončila na 34. mieste si tak výraznejšie polepšila. Druhou najlepšou školou v ružomberskom okrese je Súkromná základná škola na Štiavnickej ceste v Ružomberku. V rámci Žilinského kraja jej patrí 25. priečka. Aj táto škola si polepšila, keď v minulom roku obsadila 32. miesto. Na treťom mieste v hodnotení v rámci ružomberského okresu a na 30. mieste v rámci hodnotenia v Žilinskom kraji skončila Základná škola Zarevúca v Ružomberku. Táto škola si naopak o niekoľko priečok pohoršila, keď v uplynulom roku obsadila v rámci kraja 21. priečku.

Základná škola s materskou školou v Liptovských Revúcach je počtom žiakov najmenšou plnoorganizovanou školou v okrese Ružomberok. Navštevuje ju v súčasnosti 90 žiakov základnej školy a 39 detí materskej školy. Riaditeľka školy Dana Fričová uviedla, že prvenstvo ich milo prekvapilo aj potešilo. „Priznám sa, neočakávali sme ho. Je za tým svedomitá a kreatívna práca pani učiteliek, často celodenná, vysoké percento kvalifikovanosti vyučovania jednotlivých predmetov, zodpovednosť a disciplinovanosť žiakov, snaha rodičov technicky zabezpečiť pripájanie sa žiakov na online vyučovanie, práca prevádzkových zamestnancov. A možno i napĺňanie môjho osobného cieľa, aby sa naša škola vyrovnala mestským školám úrovňou vzdelávania i vybavením.“

V škole organizujú veľa mimoškolských aktivít pre školákov aj škôlkárov. Väčšina z nich je spoločných. Mnoho akcií pripravujú pod vedením pani učiteliek starší žiaci pre svojich mladších spolužiakov. Zároveň sa snažia žiakom ponúkať rôzne záujmové krúžky. „Život detí na dedine sa líši od toho v meste, kde si môžu vyberať z ponuky centier voľného času, klubov a pod. U nás je to obzvlášť iné. Sme koncovou dedinou ďaleko od mesta. Preto sa žiakom školy i predškolákom snažíme ponúknuť záujmové krúžky, kde môžu realizovať svoje záľuby, rozvíjať nadanie a zmysluplne využiť voľný čas. Hudobný a výtvarný odbor SUŠ Dotyk môžu deti navštevovať u nás v škole. Revúcke deti nemajú čas zaháľať, sú tiež aktívni pri obecnom futbalovom klube, DPZ i Farskom úrade. Naše deti sú spontánne a vedia sa nadchnúť pre akúkoľvek činnosť. Najradšej by boli, keby sa život školy vrátil do čias pred Covidom a bol bez všelijakých obmedzení. A to by sme chceli všetci,“ uviedla Fričová.

Školský rok 2020/2021 bol opäť poznačený pandémiou koronavírusu, a tak sa prezenčné vyučovanie sa striedalo s dištančným. „My sme sa, poučení prvou vlnou, naň pripravili. Žiaci veľkí i malí, pani učiteľky i rodičia sme sa učili pracovať s MicrosoftTeams. Nastavili sme si pravidlá, aby žiaci nestratili návyky a hlavne aby mali osvojené učivo ročníka podľa ŠkVP. Dištančné online vyučovanie prebiehalo podľa rozvrhu s dodržaním odporúčaných časových limitov. Našli sme spôsob ako pomôcť deťom i rodičom z revúckych dolín, kde často vypadával internetový signál, deťom so ŠVVP i tým, ktorí mali rodičov v tzv. v prvej línii. V rámci skupín 5+1 sa zúčastňovali vzdelávania s pani učiteľkami, ktoré učili naraz dištančne aj prezenčne. Zabezpečili sme tak ich plnohodnotné vzdelávanie a nielen dozor v škole. Bolo to obdobie naozaj náročné, ale i poučné. Deti sa naučili zodpovednosti a my, učiteľky zas rôznym inovatívnym metódam vo vzdelávaní. Vďaka tomu dnes už skoro ani nevnímame rozdiel medzi dištančným a prezenčným vzdelávaním,“ dodala riaditeľka školy Dana Fričová.

Napriek tomu, by sa žiaci radšej vzdelávali prezenčne. Podľa ankety, ktorú robili do školského časopisu Revúčanka členovia krúžku „Reportéri“, viac ako polovica žiakov by sa chcela učiť prezenčne (69%), lebo im chýbajú kamaráti (89%), klasická telesná, hudobná a výtvarná výchova, krúžky, ale aj pani učiteľky a školské obedy.

Spomedzi stredných škôl v okrese výborné výsledky dosiahla Obchodná akadémia v Ružomberku, ktorá sa v rámci Žilinského kraja umiestnila na 5. mieste. Druhou najúspešnejšou školou v okrese je Stredná zdravotnícka škola v Ružomberku a treťou Gymnázium Štefana Moyzesa.

Stanislava Bruk

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia