Náš dialóg s ružomberským rímsko-katolíckym dekanom D. Pardelom (2. časť)

Náš dialóg s ružomberským rímsko-katolíckym dekanom D. Pardelom (2. časť)

Ján SvrčekAktuality18.6.2024

V druhej časti rozhovoru s prvým mužom ružomberského dekanátu Dušanom Pardelom sme prešli k započatej, smelo možno povedať k historickej, prestavbe kostola na sídlisku Klačno a tiež bola reč o novom vnútornom a vonkajšom šate tamojšieho farského úradu na Námestí A. Hlinku.

Počas vášho pôsobenia v ružomberskej farnosti, stal sa z vás aj dekan – budovateľ, čo vy na to?

„Nikdy som nemal ambíciu byť budovateľom, vždy som sa tomu bránil. Kňazská služba je duchovná, pastoračná. Lenže, nežijeme iba v duchovnom svete, ale takisto v hmotnom, materiálnom. Aj doma, keď máte niečo zastaralé, čo potrebuje opravu, či rekonštrukciu, musíte to riešiť. Preto, postupne si veci obnovujete a dávate do poriadku. Taký je prirodzený chod. Rovnako v našej farskej budove sa dalo pôsobiť a bývať neviem koľko ešte ďalších rokov, avšak, aby to bol dôstojný stánok, rekonštrukcia bola nutná. Išlo o dôležité rozhodnutie v pravý čas. Postupne by si človek na daný stav zvykol a riešil iné veci. To isté platí o kostole na Klačne. Bolo to provizórium, ktoré trvalo tridsať rokov. Aj tomuto objektu chceme dať väčšiu vážnosť a úctu. Veď ide o miesto, kde sa slávi najsvätejšia obeta, kde ľudia radi prichádzajú a chcú sa tu dobre cítiť. To bola nosná motivácia, aby sa do toho išlo.“

Akou zmenou táto kaplnka, ktorá vznikla z prototypu rodinného domu prejde?

„Vychádza sa z pôvodného objektu, ktorý už mal jednu prístavbu, a to bočný vchod do sakristie. Teraz to scelí presbytérium. Ďalej sa postaví veža, celkom malá, ktorá bude mať deväť metrov. To je symbol kostola, ktorý sa týči do neba, aby sme tam upierali svoj zrak. Monument v danom prostredí bude poukazovať na Božiu blízkosť. Ide o Boží stánok, usadený medzi ľudmi, čo na tomto sídlisku žijú. Postupne zmenami prejde takisto interiér. Kapacita kostola sa trochu zväčší, vďaka chóru. Ten vznikne v priestoroch, kde sa doteraz nachádzali nevyužívané bytové jednotky a išlo tu viac – menej o sklady. Najprv je však pred nami základná prestavba."

Aký je rozpočtový náklad celej akcie?

„Do tristo tisíc eur na hrubú stavbu a plus ďalšie prostriedky si vyžiada vnútorné zariadenie. V týchto dňoch sa kalkulujú ešte posledné položky. Do pôvodnej sumy neboli zahrnuté okná, kúrenie a elektroinštalácia.“

Z akých financií plánujete všetko vykryť?

„Z vlastných prostriedkov a tiež počítame so sponzorským darom. V tomto roku by malo ísť o čiastku 200 tisíc eur, z toho je 150 tisíc eur je prisľúbených od pána Milana Fiľa a 50 tisíc od Nadácie Mondi SCP. Bez tejto pomoci, by sme sa do prestavby ani neboli púšťali. Veď len teraz bola dokončená jedna významná vec, základná obnova farskej budovy.“

Takže stále je tiež akútna výzva pre veriacich, aby priložili ruku k dielu.

„Áno. Chceme, aby ľudia cítili, že je to ich kostol, ktorý si z Klačna nikto so sebou nevezme, ale zostane na tomto sídlisku. Ide o rekonštrukciu, ktorá presahuje jednu generáciu. Niečo také zásadné sa deje raz za tridsať-štyridsať rokov. Preto je nevyhnutné zmobilizovať všetky sily.“

Kedy sa veriaci na Klačne z tamojšej základnej školy zase vrátia do svojho chrámu?

„Základná prestavba je naplánovaná do konca októbra. Takže na jeseň sa tu už určite budú slúžiť sväté omše. Aj keby nebol dokončený celý interiér. Stoličky sú k dispozícii z pôvodného kostola. Hlavne, aby sme mali obetný stôl, ostatné veci možno dorábať aj potom.“

Ešte otázka na záver, čím všetkým prešla už spomenutá ružomberská fara?

„Podarilo sa nám ju zrekonštruovať a zmodernizovať na etapy. Začínali sme pastoračnou miestnosťou. To je také srdce fary, priestor, ktorý je chápaný ako otvorený dom pre svojich farníkov. Každý večer sa tu stretávajú nejaké skupinky ľudí, pričom existuje presný harmonogram. Súbežne sme sa vtedy pustili do bytov kňazov. Ide o päť malo metrážnych jednotiek na poschodí. V tretej etape prebiehali práce na kanceláriách, jedálni, kuchyni a na sociálnych zariadeniach. Tu nás ešte čaká zateplenie fasády a vstupné schodisko s chodníkmi. Na záver nám zostane práčovňa a archív.“

Foto: archív DP

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia