Nech Vás naplní pokoj...

Nech Vás naplní pokoj...

RedakciaAktuality3.4.2021

Ilona Bázliková – námestná farárka ECAV Ružomberok:

Oživená nádej

Milí priatelia, stalo sa vám, že ste zažili niečo, čo celý čas vyzeralo ako prehra? Ako niečo, čo nevyzerá ako dobrý nápad? Jednoducho sa vám zdalo, že tento projekt je predurčený na neúspech, alebo podnik na krach. Problémy od samého začiatku. V posledných mesiacoch to zažili mnohí drobní živnostníci, prevádzkovatelia stravovania, či drobných služieb aj tu v Ružomberku. Svoje podnikanie by nazvali krachom.

Zažili sme to. Tí, ktorí nám veria sú príliš nenápadní a málo vplyvní, aby ich zdieľanie niekoho zaujalo. V úzkom okruhu, kde žijeme, nemáme podporu. Občas nás dajú do jedného vreca s čiernou ovcou rodiny a naša reputácia nemá šancu byť napravená. A zabudlo sa aj na to, čo sme doteraz urobili pre tých, ktorí pred niekoľkými rokmi, či mesiacmi potrebovali našu podporu a pomoc. A teraz sa nemá kto zastať nášho názoru a postaviť sa na našu stranu. Myslia si o nás, že nám ide o funkciu alebo nejakú pozíciu. Rozmýšľajú, čo my z toho budeme mať. Strácame nádej, aj silu, aj radosť z nášho projektu, z nášho sna, z našej práce.

Aj Jemu sa to stalo. Vyzeralo to ako prehra, tých tridsaťtri rokov Jeho života, prehra od začiatku. Najprv po Ňom išiel kráľ krajiny, potom vláda. Doma, v meste, kde vyrastal, nemal podporu. Jeho priatelia ho nechali stáť pred mestskou radou samého na výsluchu. Žiaden z tých stoviek ľudí, ktorým zázračne daroval zdravie sa ho nezastal v deň, keď trpel On. A žiaden z jeho najbližších priateľov, ktorým niekoľkokrát opakoval, čo sa stane po jeho smrti, nečakal pri Jeho hrobe na to, že sa Jeho slová potvrdia. Vyzeralo to ako prehra. Až do nedele, kedy náš Pán ukázal moc a silu nového života. Silu života, ktorá je nám pripomínaná každú jar v prírode. Nedeľa všetko zmenila. Priniesla nám novú silu, novú príležitosť, novú nádej.

Áno, občas sme na nule s našou vierou aj naším entuziazmom. Lebo to vyzerá naozaj zle. Keď máme veriť, neveríme. Keď sa máme tešiť, pochybujeme. Boh má s každým z nás v tomto svete svoj plán. Len musíme veriť, že aj keď to niekedy vyzerá ako prehra, s Jeho silou môžeme zvíťaziť. On v nedeľu vzkriesil našu nádej.

Milí čitatelia, aj napriek okolnostiam, ktoré sa v tomto čase dotkli snáď všetkých nás rôznym spôsobom, mnohokrát aj tým najťažším, prajem všetkým vám, aby ste prežili počas Veľkej noci pokoj v láske Ježiša Krista a vo svojom srdci objavili radosť z vybojovaného nového života, lepšieho a radostnejšieho.

Dekan farnosti svätého Ondreja v Ružomberku Dušan Škrabek:

Sila Kristovho zmŕtvychvstania

Veľkonočné Trojdnie je pre nás kresťanov vykročením do najhlbších tajomstiev našej viery.

Pri slávení sv. omše na Zelený štvrtok máme pred duchovných zrakom Ježiša, ktorý pri svojej poslednej večeri umýva učeníkom nohy a držiac v rukách chlieb a víno slovami: „Toto je moje telo“ a „toto je moja krv“, ustanovuje sviatosť oltárnu.

Pri obradoch Veľkého piatku pomyselne sprevádzame Ježiša na jeho krížovej ceste na Golgotu a hľadiac na kríž, na ktorom zomiera za naše hriechy, uvažujeme nad jeho nekonečnou láskou, ktorá sa z kríža naplno prejaví slovami: „Otče odpusť im lebo nevedia čo robia“. (Lk 23,34)

A na Bielu sobotu radostným spevom: „Pán Ježiš Kristus vstal zmŕtvych, Aleluja, radujme sa...“ nanovo prežívame radosť z Kristovho zmŕtvychvstania a prehlbujeme sa vo viere, že je stále s nami. On sám nás o tom uistil, keď po svojom zmŕtvychvstaní povedal učeníkom v Galilei: „Ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta“ (Mt 28, 20).

Áno, nanovo prežívame Veľkonočné Trojdnie, najväčšie tajomstvá našej viery, ale nie naplno. Čoraz viac nám chýba osobný kontakt s Eucharistickým Kristom a priama účasť na svätých omšiach v našich kostoloch. Druhý raz budeme Veľkú Noc sláviť my kňazi za zatvorenými bránami kostolov a vy veriaci pred televíznymi obrazovkami a počítačmi, kvôli stále platným opareniam. Zmŕtvychvstalému Kristovi však nič a nikto nezabráni, aby zjavil silu svojho zmŕtvychvstania. Vtedy mu v tom nezabránili ani Pilát, ani kameň, ani vojaci, ani veľkňazi a starší ľudu. Nezabránili mu v tom krutí vládcovia, ktorí prenasledovali kresťanov. Nezabránili mu v tom rôzne totalitné systémy, ktorých cieľom bolo likvidovať Cirkev. Rovnako ani dnes mu v tom nezabráni súčasná pandémia, ktorá so sebou nesie celú plejádu opatrení aj v prežívaní našej viery. Zmŕtvychvstalý Kristus stojí aj dnes uprostred našich príbytkov s jasným posolstvom nekonečnej lásky, neustálej prítomnosti a darom Jeho pokoja.

Kiež by jeho slová: „Nech sa vám srdce nevzrušuje a nestrachuje. Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam...“ (Jn 14,27) v nás aj naďalej prehlbovali našu vieru, nádej a lásku vo vzkrieseného Krista. On je ten, ktorý je našou posilou nielen v boji s pandémiou, ale aj s našimi slabosťami, úzkosťami samotou a opustenosťou.

Láska Zeleného štvrtku, viera Veľkého piatku, nádej Bielej soboty a víťazstvo Veľkonočnej nedele, nech nás všetkých posilní a naplní Jeho pokojom a dôverou.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia