Netradičná akcia vzbudila v deťoch chuť čítať

Netradičná akcia vzbudila v deťoch chuť čítať

RedakciaAktuality3.5.2019

Americká autorka kníh pre deti a mládež Beverly Clearyová povedala: „Deti by sa mali naučiť, že čítanie je potešenie, nie len niečo, čo vás učitelia nútia robiť v škole.“

Toto tvrdenie môže byť aj pravdivé, nám dokázali žiaci počas podujatia Noc s knihou, ktorú zorganizovali učitelia ZŠ Zarevúca pre žiakov 5. až 9. ročníka. Akcia sa uskutočnila v apríli 2019 na pôde školy a témou boli inonárodné rozprávky.

Aká bola úloha približne 140 žiakov?

Žiaci boli rozdelení po ročníkoch do ôsmich skupín. Ich úlohou bolo prečítať si určenú rozprávku, urobiť k nej literárny scenár a zdramatizovať ju. Samozrejme, tou možno najťažšou časťou ich práce bolo predviesť nacvičené divadlo pred zúčastnenými žiakmi a aj pred porotou zloženou z učiteľov,“ povedala pre náš portál učiteľka Eva Kvantíková.

Do akcie boli zapojení žiaci a učitelia ZŠ Zarevúca

Tak sa žiaci zoznámili s ruskou, turkménskou, českou, indiánskou rozprávkou, ale aj s rozprávkou z Tisíc a jednej noci a s rozprávkami bratov Grimmovcov.

Porota mala za úlohu počas večera oceniť najlepších. V kategórii 5. – 7. ročník zvíťazila rozprávka Cárovná žabka v podaní piatakov. Kategóriu 8. – 9. ročník ovládli deviataci s rozprávkou Cisárove nové šaty, ktorú veľmi invenčne prepracovali a zasadili do slovenského prostredia pastierov oviec. Ceny boli udelené napríklad aj v kategórii najlepší herec, herečka, najlepšie kulisy, najlepší tanečníci.

„Po oficiálnom vyhlásení víťazov, mali žiaci voľný program v triedach, kde sa mohli venovať čítaniu kníh, pozeraniu filmov, hraniu spoločenských hier. Hoci žiaci išli spať až v noci ,všetci zúčastnení boli veľmi spokojní s tým, ako celý večer prebiehal. Program bol plný čítania, zaujímavých divadelných predstavení a zábavy,“ zhodnotila priebeh Kvantíková.

Aj keď sa hovorí, že deti dnes nečítajú, opak je pravdou. Žiaci počas akcie ukázali, že ich vzťah ku knihám je pozitívny a rovnako im nechýba ani tvorivé myslenie a ochota spolupracovať na spoločnom diele.

Pozor! Tajná informácia na koniec! Počas akcie Noc s knihou, prebiehalo hľadanie zlatého pokladu. „Členovia chemického krúžku našej školy sa premenili na sprievodcov a naši žiaci im museli na jednotlivých častiach svojej cesty za pokladom preukázať svoju zručnosť pri realizácii chemických pokusov a odhaliť tak indície vedúce k zlatému pokladu. Ale nikomu ani muk,“ povedala v závere nášho stretnutia učiteľa ZŠ Zarevúca Eva Kvantíková.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia