Nevrážajme si sami dýku do chrbta

Nevrážajme si sami dýku do chrbta

RedakciaAktuality29.10.2019

Vznik Komisie pre riešenie zápachu a prašnosti je odpoveďou radnice na podnet ružomberských aktivistov z protestného pochodu 15. februára tohto roku, ktorý poukazuje na zlý stav ovzdušia v meste. Komisia sa zaoberá viacerými témami a reprezentujú ju zástupcovia mesta, zástupcovia Mondi SCP, štátnych inštitúcií, lekári a aktivisti.

Do riešenia problematiky životného prostredia sa zapojilo aj Občianske združenie Ružomberčan, ktoré primátorovi adresovalo Otvorený list. V ňom zástupcovia žiadali ,aby na zasadnutie komisie boli pozvaní aj zástupcovia Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) a objasnili v akom stave je výstavba diaľnice v úseku D1 Hubová – Ivachnová a čo bráni v plynulom budovaní tejto časti.

Peter Varga, riaditeľ sekcie Cestnej dopravy a pozemných komunikácií Ministerstva dopravy a výstavby SR /v strede/

Primátor počas zasadnutia poďakoval OZ Ružomberčan za iniciatívu zvolať samostatné zasadnutie k tak závažnej téme ako je budovanie diaľnice a riešenie naj-závažnejšieho problému mesta Ružomberok. „Diaľnica je pre naše mesto nevyhnutnou prioritou. To množstvo áut, nákladných aj osobných, čo stredom Ružomberka dennodenne prejde je ohrozujúce na zdraví. S NDS sme pristúpili na dočasné eliminovanie vplyvu hustej a spomalenej dopravy v meste. Spoločnosť buduje a verím, že v stanovenom termíne dokončí tzv. zelenú vlnu. Jej cieľom je zrýchliť dopravu mestom,“ povedal Čombor.

Tunel razia z východnej strany

Tunel razia z východnej strany

Peter Varga, riaditeľ sekcie Cestnej dopravy a pozemných komunikácií Ministerstva dopravy a výstavby SR uviedol, že spolu s NDS robia maximum preto, aby výstavba D1 v úseku Hubová -Ivachnová pokračovala a v roku 2022 bola hotová. Po nadobudnutí právoplatnosti EIA na nové trasovanie tunela Čebrať je potrebné, čo najskôr ukončiť proces schválenia územného rozhodnutia a následne získať stavebné povolenie.

Podľa Milana Majerčíka z NDS je predpoklad, že ak nebudú proces rozhodnutia a stavebného povolenia zdržiavať žiadne neodôvodnené odvolania, tunel by mohli začať do roka raziť z obidvoch strán. „Aktuálne robíme prieskumné práce, razíme tunel len z jednej strany, lebo z druhej ešte nemáme územné rozhodnutie a stavebné povolenie,“ priblížil komisii.

V priebehu novembra má byť teda oznámené začatie územného konania, konanie o zmene umiestnenia trasy do novej polohy predloženého tunela Čebrať. „Predpokladáme hladký priebeh, nakoľko všetky procesy s odvolávaním EIA sú ukončené. Teraz bude podané na schválenie dokumentácia pre územné rozhodnutie a potom nastúpi samotné stavebné povolenie. To sú dva najzakladanejšie procesy. Medzi tým musíme zabezpečiť majetkovo právne vysporiadanie – to sú vzťahy k pozemkom, pretože bez toho nemôže byť vydané stavebné povolenie. V procese konania je treba nájsť kompromisy a nie podávať odvolania, ktoré predĺžia čas výstavby,“ povedal počas včerajšieho stretnutia Marián Šípoš z Dopravoprojektu.

Ján Líška člen predsedníctva OZ Ruzomberčan.

Účastníci z radov aktivistov pripomenuli, že zo strany zhotoviteľa je slabá komunikácia. Ocenili by viac informácií o priebehu výstavby.

Poslankyňa mestského zastupiteľstva a zároveň členka aktivistov Anna Šanobová ocenila aktivitu Občianskeho združenia Ružomberčan zvolať komisiu v takomto širokom zložení. Počas stretnutia argumentovala, že zo strany Hrboltovej odišlo niekoľko pripomienok, ktoré zabrzdili schvaľovací proces EIA a boli do EIA zakomponované. Keby vyplávali na povrch neskôr, ešte viac by sa podľa jej slov proces spomalil. „Nie všetko sa prijalo a akceptovalo, ale rešpektujeme to, “ povedala Šanobová.

Nevrážajme si sami dýku do chrbta

Jedným z cieľov OZ Ružomberčan je presadzovanie riešení neúnosnej dopravnej situácie v meste a to apelom na dobudovanie úseku diaľničnej komunikácie D1 Hubová – Ivachnová a následne južného obchvatu Ružomberka, rýchlostnej cesty R1 Banská Bystrica -Ružomberok.

Stav v budovaní diaľnice zaujíma nielen členov združenia, ale všetkých Ružomberčanov a obyvateľov dolného Liptova. OZ Ružomberčan žiada, aby o vývoji v budovaní uvedených komunikácii sa obyvateľom dostávalo viac informácií. „Dnes sme mohli byť podstatne ďalej, mesto by malo mať prioritu číslo jeden - cestnú dopravu a prašnosť. My z Občianskeho združenia Ružomberčan by sme chceli v mene viac ako 8 tisíc našich členov vyzvať, aby všetci - dotknuté inštitúcie, ľudia, poslanci, ťahali za jeden koniec povrazu,“ povedal na pondelkovej komisii Ján Líška, člen predsedníctva OZ Ružomberčan.

Čombor na záver zdôraznil potrebu dobudovania zelenej vlny a taktiež dokončiť výstavbu úseku diaľnice D1 Hubová – Ivachnová v stanovenom termíne. „V novembri bude proces schválenia dokumentácie územného rozhodnutia, diskutujme a komunikujeme a nevrážajme si dýku do chrbta zbytočnými odvolaniami," vyzval Čombor.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia