Nevytriedeného odpadu je stále veľa

Nevytriedeného odpadu je stále veľa

RedakciaAktuality3.7.2020

V rámci 1. etapy nového spôsobu zberu odpadu zlikvidovali Technické služby viac ako 61 ton odpadu. Z toho 68% bol tzv. zmesový odpad, ktorý skončil na skládke, elektroodpad tvoril 8%, drevo 14%, biologicky rozložiteľný odpad 4,5 %, a približne na rovnakej úrovni boli aj kovy. Poslancov na uplynulom mestskom zastupiteľstve o tom informoval výkonný riaditeľ Technických služieb Ružomberok Slavomír Klačko.

Takmer 70% odpadu nevytriedili

Nový systém zberu odpadu pozostáva z umiestnenia štyroch kontajnerov na jedno stojisko. Obyvatelia tak separujú odpad priamo na mieste, kde na kontrolu triedenia dohliada zamestnanec Technických služieb. Veľkokapacitné kontajnery sú rozdelené na elektroodpad, drevený, biologický a veľkoobjemový odpad.

Poslankyňa Anna Šanobová sa informovala, či nie je možné vytriediť viac, keďže 68% odpadu z veľkokapacitných kontajnerov skončilo na skládke ako nevytriedený odpad.

„Išlo predovšetkým o veľkoobjemový odpad, z ktorého sme už nevedeli vytiahnuť napríklad drevo. V zmesovom odpade tak skončili matrace, zhnité drevo, čiže odpad, ktorý už nie je možné ďalej zhodnotiť. Je ho stále dosť veľa,“ priznal Klačko.

Ako ďalej informoval, u spracovateľa zo Zvolena majú vyšpecifikované, že do vytriedeného odpadu nepatria napríklad bukasové, sadrokartónové dosky, alebo dosky s hrubším poťahom laminátu. „Kovové časti, pokiaľ sú železné, vedia dať dole magnetickým separátorom,“ priblížil Klačko.

Odpad likvidovali lacnejšie

Ak by 61 ton, ktoré vyzbierali, likvidovali starým spôsobom, mesto by to stálo 6200 eur. Nový spôsob mestu v 1. etape ušetril takmer 1500 eur, odpad zlikvidovali Technické služby za približne 4700 eur. Asi 30%, teda takmer 20 ton z veľkokapacitných kontajnerov vytriedili.

„Týchto 20 ton vieme započítať do percenta vytriedenia. Ak by išlo napríklad o plasty, Technické služby, mesto, alebo OZV-čky (organizácie zodpovednosti výrobcov, pozn. red.) musia vynaložiť 200 eur na jednu tonu plastov, aby ju potom vedeli zarátať do percenta vytriedenia. My sme takýmto jednoduchým a lacnejším spôsobom dokázali 20 ton pripočítať do vytriedeného odpadu,“ doplnil Klačko.

Štart systému počas pandémie

Nový systém zberu odpadu prostredníctvom veľkokapacitných kontajnerov spúšťali počas pandémie COVID-19. „Situácia bola hektická a informovanie obyvateľov bolo na hrane,“ priznal Klačko. Aby účasť v ďalších kolách bola oveľa vyššia, informovať o umiestnení veľkokapacitných kontajnerov budú s týždenným predstihom. Druhé kolo je naplánované na začiatok augusta, tretie na prelome októbra a novembra.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia