Nezabudnite na voľby! V sobotu sa volí od 7:00 do 20:00

Nezabudnite na voľby! V sobotu sa volí od 7:00 do 20:00

RedakciaAktuality28.10.2022

Už zajtra (sobota) nás čakajú voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov. Predseda Národnej rady SR určil deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022. Dôležitým faktom je, že voľby sa konajú od 07.00 h do 20.00 h. Budú teda trvať o dve hodiny kratšie ako v minulosti.

Na úrovni mesta sa bude voliť primátor mesta Ružomberka a poslanci mestského zastupiteľstva. Komunálne voľby sa v tomto roku prvýkrát uskutočnia spolu s voľbami do orgánov samosprávnych krajov (tzv. regionálnymi voľbami) – ako spoločné voľby.

Právo voliť do orgánov samosprávy mesta Ružomberka má občan Slovenskej republiky a cudzinec (ďalej len „obyvateľ mesta“), ktorý má trvalý pobyt v meste Ružomberok a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak. Stály zoznam voličov zostavujú a vedú mestské časti. Volič si môže v úradných hodinách mestskej časti overiť, či je zapísaný v stálom zozname, či údaje o ňom sú úplné a pravdivé a môže požadovať doplnenie údajov alebo vykonanie opráv.

Zoznam registrovaných kandidátov v Ružomberku nájdete TU.

Určenie volebných okrskov, miestností a zapisovateľov v Ružomberku pre Voľby, ktoré sa budú konať dňa 29.10. 2022:

Okrsok č. 1 – Kultúrny dom, Biely Potok, Hlavná 24

Ulice: Do Uhliska, Družstevná, Hlavná, Jazierce, Korytnická, Ku Revúcej, Lepenkáreň, Luhy, Nad vŕškom, Nižné Matejkovo, Pod Dielcom, Pod Hlinisko, Pod Ostré, Pod Sidorovo, Pod vŕškom, Raveň, Skalná, Smrekovica, SNP, Stredná, Šípová, Školská, Škutovky, Trlenská, Trlenská dolina,Vápenka, Vyšné Matejkovo, Záhumnie, Vlkolínec

Zapisovateľ: Peter Macko

Okrsok č. 2 - Kultúrny dom, Černová, A.Hlinku 1

Ulice: A. Hlinku, B. Björnsona, Černovských martýrov, Čremošná, Čutkovská, Dolná, Jánošíkova, Ku ihrisku, Milkov, Na Hôrky, Nová, Pri Váhu, Priehradka, Račkov, Slnečná, Strmá, Včelárska, Za járočkom

Zapisovateľka: Andrea Majerová

Okrsok č. 3 – Kultúrny dom, Hrboltová, Potočná 112

Ulice: Mlynská, Na Pruty, Ostrá, Potočná, Priehrada, Príjazdová, Sadová, Záskalie

Zapisovateľka: Janka Lačná

Okrsok č. 4 - Spojená škola – Špeciálna ZŠ, Rybárpole, Malé Tatry 3

Ulice: Horská, Malé domky, Malé Tatry, Nová Hrboltová, Pod Čebraťom, Rybárpoľská, Textilná, Ž. Silbigera

Zapisovateľ: Dušan Schnierer

Okrsok č. 5 - Základná škola, Klačno 4

Ulice: Klačno, Lesná

Zapisovateľka: Lenka Čimborová

Okrsok č. 6 - Základná škola, Klačno 4

Ulice: Liptovská, Smreková

Zapisovateľka: Ľudmila Trnovská

Okrsok č. 7 - Základná škola, Klačno 4

Ulice: Klačník, Veterná

Zapisovateľka: Janka Lokajová

Okrsok č. 8 – MŠ Hrabovská cesta, Hrabovská cesta 2

Ulice: Hrabovská cesta, Hrabovská dolina, Malino Brdo, Jarná, Kukučínova, Športová, Veľký Polík, Vajanského, Žilinská cesta 7,8,9,12,13,14,15,16,17,18,24,26, 27,28,29,30,31

Zapisovateľka: Jana Tkáčiková

Okrsok č. 9 - Gymnázium, Š. Moyzesa 21

Ulice: D. Makovického , Š. Moyzesa 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,17,19,21,23, 24,25,26,27,28,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47

Zapisovateľka: Zuzana Legerská

Okrsok č. 10 - Gymnázium, Š. Moyzesa 21

Ulice: Hviezdoslavova, R. Dúbravca, Scota Viatora, Š. Moyzesa 16,18,20,22, V. Šrobára, Žilinská cesta 1,2,3,4,5,6,10,11

Zapisovateľka: Katarína Hrbčeková

Okrsok č. 11 – Základná škola, Dončova 4

Ulice: K.A.Medveckého, K. Salvu, Ľ. Fullu, M. Madačova, Nám. slobody

Zapisovateľka: Jana Jankurová

Okrsok č. 12 - Základná škola, Dončova 4

Ulice: A.Bernoláka, Dončova, Hlavná stanica, Hurbanova, Mostová, Nábr. M. R. Štefánika, Nám. Š.N.Hýroša, Panská, Podhora, Považská, Š. Náhalku, ÚVVaÚVTOS, ÚVN

Zapisovateľka: Kvetoslava Legerská

Okrsok č. 13 - Základná umelecká škola Ľ.Fullu, Obvodová cesta 23

Ulice: Brezová, Cintorínska, Fatranská, J. Hanulu, J. Páričku, J. Sladkého, K.F.Palmu, Na vyhliadke, Nad štadiónom, Obvodová cesta, Pod cintorínom, Pod Kalváriou, Ružová, Za kláštorom, Záhradná

Zapisovateľ: Július Šramo

Okrsok č. 14 - Gymnázium sv. Andreja, Nám.A.Hlinku 5

Ulice: Do Dielca, Jelence, Kalvárska, Nad skalkou, Nám.A.Hlinku, Tichá, Zelená Veľký Závoz, trvalý pobyt Ružomberok (bez ulice)

Zapisovateľ: Matej Mudička

Okrsok č. 15 - Materská škola, Riadok 4

Ulice: Bottova, Hriadky, Komenského, Ľ.Štúra, Laziny, Majere, Mariánska, Malý Závoz, Murgašova, Pivovarská, Radlinského, Plavisko 4,6,8,9,10,11,12,13,15,16,18,20,22, Riadok, Sihoť

Zapisovateľka: Michaela Buková

Okrsok č. 16 – Základná škola, Sládkovičova 10

Ulice: K. Sidora, Plavisko (mimo 4,6,8,9,10,11,12,13,15,16,18,20,22)

Zapisovateľka: Monika Paulínyová

Okrsok č. 17 - Základná škola, Sládkovičova 10

Ulice: I. Houdeka 20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,56,58,60,62

Zapisovateľka: Marieta Rázgová

Okrsok č. 18 - Základná škola, Sládkovičova 10

Ulice: Baničné, E.Bohúňa, I. Houdeka 41,43,45,47,49,51,53,55,57

Zapisovateľka: Soňa Šefranková

Okrsok č. 19 - Základná škola, Sládkovičova 10

Ulice: Cesta na Vlkolínec, Do Žlebín, Papiernícka, ZO Mičinô, Jánova dolina, Skalnatá

Zapisovateľka: Gabriela Tkáčová Marková

Okrsok č. 20 - Základná škola, Sládkovičova 10

Ulice: Bystrická cesta 72,74,76,78,80,90,94,100,104,106,108,112, Cesta do tehelne, Do Baničného, Hollého, I.Houdeka 1,2,3, 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,17,18,19,23, 27,29,31,35,33,37, K.Krčméryho, Kosovo, Pod skalami, Sládkovičova, Šoltésovej

Zapisovateľ: Dávid Žerebák

Okrsok č. 21 - Základná škola, Zarevúca 18

Ulice: Gen. Miloša Vesela, J. Jančeka, Kuzmányho, Poľná, Za celulózkou, Sv. Anny, Zarevúca, Za starým cintorínom, ÚVN, VÚ.

Zapisovateľka: Ivana Smilková

Okrsok č. 22 - Základná škola, Bystrická cesta 14

Ulice: Za dráhou 1,2,3,4,5,6,6A,6B,6C,6D,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19A,21,22,23,

24,25,26

Zapisovateľka: Daša Klimová

Okrsok č. 23 - Základná škola, Bystrická cesta 14

Ulice: Bystrická cesta 1,2A,2B,3,4,6,7,18,20,21,22,24,46,48,50,52,54,56,57,58,60,

114,116,118,120.

Zapisovateľka: Miroslava Čiešková

Okrsok č. 24 - Základná škola, Bystrická cesta 14

Ulice: Bystrická cesta 26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,122,124,126, Štiavnická, Tatranská cesta, Za dráhou 27,28,29.

Zapisovateľ: Michal Matis

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia