Nezamestnanosť v Ružomberskom okrese klesá, v regióne je zhruba 370 voľných miest

Nezamestnanosť v Ružomberskom okrese klesá, v regióne je zhruba 370 voľných miest

RedakciaAktuality14.8.2019

Okres Ružomberok k prvému polroku zaznamenal 4,6 percentnú mieru evidovanej nezamestnanosti. Vyplýva to zo štatistiky Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. V rámci Žilinského kraja skončil na deviatom mieste z okresov s najvyšším percentom nezamestnaných, horšie sú na tom okresy Liptovský Mikuláš s 4,76% a Bytča s 4,9% evidovanej nezamestnanosti. Pred Ružomberským okresom na ôsmej, lepšej pozícii, umiestnil okres Dolný Kubín s mierou nezamestnanosti 4,51 %, na siedmej skončil okres Kysucké Nové Mesto s 4,46%. Najnižšiu nezamestnanosť v rámci kraja evidujú v okrese Martin (3,03%) a po ňom v Žiline (3,35%). Štatistiku nám poskytla Mária Hrehová z kancelárie generálneho riaditeľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

„Miera evidovanej nezamestnanosti sa v príslušnom okrese alebo kraji vypočítava na základe disponibilného počtu uchádzačov o zamestnanie a počtu ekonomicky aktívneho obyvateľstva v príslušnom okrese alebo kraji. Keďže zo Štatistického úradu nemáme údaje o ekonomicky aktívnom obyvateľstve miest a obcí, nezverejňujeme štatistiky pre mestá a obce,“ vysvetľuje Hrehová.

Nezamestnanosť v Ružomberku a okolí mierne klesá

Oproti roku 2018, kedy nezamestnanosť v Ružomberskom okrese dosahovala 5,12% (k 12/2018 – pozn. red.), sa situácia v roku 2019 zlepšila a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny eviduje k prvému polroku celkovú mieru nezamestnanosti 4,6%, čo je o 0,52% menej nezamestnaných. „Z celkového počtu 1 562 uchádzačov o zamestnanie evidovaných na ružomberskom úrade práce je 54 občanov so zdravotným postihnutím,“ dopĺňa Hrehová.

Zhruba 370 voľných pracovných miest

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny evidoval v okrese ku koncu prvého polroka 2019 celkovo 370 voľných pracovných miest. Z celkového počtu nahlásených voľných pracovných miest je len 14 vhodných pre občanov so zdravotným postihnutím. Najviac miest je pre pomocných a rekvalifikovaných pracovníkov (79), na druhom mieste sú vítaní pracovníci v službách a obchode (68), na štvrtom kvalifikovaní pracovníci a remeselníci (64), operátori a montéri strojov a zariadení (56), taktiež špecialisti (55), technici a odborní pracovníci (21), pracovníci v poľnohospodárstve, lesníctve a rybárstve (12), administratívni pracovníci (11), zákonodarcovia a riadiaci pracovníci (3) a príslušníci ozbrojených síl (1). Podľa Štatistického úradu Slovenskej republiky bola v okrese Ružomberok za rok 2018 hrubá priemerná mzda 1 094 eur.

Klesá aj počet začínajúcich podnikateľov

Ružomberčania využívajú príspevky na začatie podnikania menej ako v predchádzajúcich rokoch. „Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť v roku 2017 poberalo 37 poberateľov, v roku 2018 to bolo 19 poberateľov a do konca júla 2019 15 poberateľov,“ dodáva Hrehová.

Nezamestnanosť klesla aj v rámci kraja

Údaje z júna tohto roka zároveň hovoria o tom, že nezamestnanosť v rámci Žilinského kraja klesla. Ku koncu júna 2019 bola miera evidovanej nezamestnanosti 3,89%, k júnu 2018 až 4,19%. Žilinský kraj je v porovnaní s ostatnými na piatom mieste v rebríčku miery evidovanej nezamestnanosti – predbehol ho v poradí na štvrtom mieste Trenčiansky kraj, na treťom Nitriansky, na druhom Bratislavský a najlepšie je na tom Trnavský kraj. Najvyššiu nezamestnanosť evidujú v Prešovskom kraji. Celoslovenská miera evidovanej nezamestnanosti je 4,97%, v roku 2018 to bolo 9,11% (údaje sú platné k júnu príslušného roka).

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia