Niektoré chodníky nie sú bezpečné

Niektoré chodníky nie sú bezpečné

RedakciaAktuality14.9.2020

Aké sú vaše priority, ktoré by ste chceli ako poslankyňa presadiť?

Rada podporím všetky zmysluplné návrhy na zlepšenie života všetkých Ružomberčanov. Takých, ktorými by sa zefektívnili vzťahy mesta s verejnosťou, podnikateľmi a občianskymi združeniami. Keďže už patrím do skupiny seniorov, chcem iniciovať vytvorenie zariadenia pre seniorov s funkciou denného stacionára aj pre ZŤP občanov, deti a pre prípady akútnej a náhodnej potreby a pomoci.

Čo považujete za najpálčivejšie otázky Ružomberka? V čom vidíte riešenia?

Asi očakávate odo mňa, že uvediem životné prostredie, čistotu mesta, parkovanie, údržbu komunikácii, chýbajúcu výstavbu bytov resp. individuálnu bytovú výstavbu a ďalšie „materiálne“ faktory. Myslím si, resp. som o tom presvedčená, že už dlhšie obdobie v Ružomberku absentuje transparentná komunikácia, vzájomné porozumenie a snaha dospieť ku kompromisom, ktoré vedú k rozvoju. Chápem, že nie každý musí mať rovnaký názor, ale tí, ktorí dostali mandát riadiť a viesť toto mesto, by mali upustiť od presadzovania individuálnych záujmov a povýšiť ich na záujem spoločný.

Môžete priblížiť najväčšie problémy vášho obvodu a ako ich chcete riešiť?

Sídlisko Polík je najstarším sídliskom v Ružomberku. Zeleň, hlavne stromy sú tu prerastené. Je preto nutné odborne posúdiť ich kondíciu a následne ich upraviť, alebo revitalizovať. Dnes je v Políku jedna z najfrekventovanejších komunikácií v meste. Je to Makovického ulica, ktorá sa stáva prejazdovou cestou nielen pre Ružomberčanov, ale aj pre autá prechádzajúce Ružomberkom. Pre chodcov sú chodníky vybudované, no čakajú na údržbu, alebo rekonštrukciu. Najviac ohrození sú však cyklisti, ktorí chcú, či už z Hrabova alebo Klačna, Čutkovskej doliny, pokračovať ďalej na Cyklokorytničku, alebo Ludrovú, Likavku. Inak povedané, je potrebné vybudovať už tak dávno sľubovanú cyklotrasu mestom. Tak ako v celom Ružomberku, aj Polík trpí nedostatkom parkovacích miest. V obvode máme krásne, moderné, nové ihrisko na Makovického ulici, pri práčovni. Po niekoľkých mesiacoch užívania je potrebné doriešiť aj jeho prevádzkovanie.

Ktoré budú vaše prvé kroky ako poslankyne?

Prvé už boli. Deň po mojom vymenovaní (v stredu 9. septembra, pozn. red.) som poslala spolu s kolegyňou Jankou Haluškovou Návrh na realizáciu investičných akcií v obvode Polík pre rok 2021. Zamerali sme sa na rekonštrukciu a opravu pozemných komunikácií - chodníkov a ciest. Niektoré chodníky nie sú bezpečné.

Ako sa pozeráte na vzťah mesta a najväčšieho zamestnávateľa, Mondi SCP?

Ako na vzťah dvoch partnerov, ktorých žitie a spolupráca je možná len pri otvorenej komunikácii a podpore.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia