Nové digitálne technológie využívajú žiaci aj pedagógovia

Nové digitálne technológie využívajú žiaci aj pedagógovia

RedakciaAktuality25.10.2023

Gymnázium v Ružomberku bolo úspešné v grantovom projekte dánskej nadácie VELUX DiGi Competencies, Hub and Competence Centre, ktorého cieľom je využitie špičkových digitálnych technológií vo vyučovaní rôznych predmetov a ich využitie vo vyučovacom i mimoškolskom procese. Prvotná iniciatíva pre vybudovanie digitálneho centra vzišla zo strany žiakov.

Od novembra minulého školského roku realizovali prípravnú fázu. Počas nej vytvorili projektový výbor zložený z pedagógov, študentov i nepedagogických pracovníkov školy. Pripravovali sa na rekonštrukčné práce v priestoroch budúceho DiGi Hubu. So zámerom nenarušiť chod školy počas školského roka urobili stavebné úpravy priestorov cez letné prázdniny.

Na prízemí zrekonštruovali a zariadili jeden trakt, kde je DiGi Hub, zrekonštruovali aj učebňu na 2.poschodí.

„Som veľmi šťastná, že sa nám podarilo v krátkom čase zrealizovať rekonštrukčné práce a zariadiť DiGi Hub tak, aby sme v ňom mohli od tohto školského roka rozbehnúť plánované aktivity. Ďakujem všetkým, ktorí nám od začiatku fandili, študentom za ich úžasné nápady, kolegom z projektového tímu za ich prácu a nadšenie, rodičom a verejnosti, za to, že nás od prvých momentov podporovali v našom úsilí,“ povedala riaditeľka gymnázia Iveta Kmeťová.

Na prízemí zrekonštruovali a zariadili jeden trakt, kde je DiGi Hub, zrekonštruovali aj učebňu na 2.poschodí. V suteréne školy vytvorili nové priestory pre kabinety a učebne. Počas septembra 2023 priestory vybavili novým nábytkom a digitálnou technikou špičkovej kvality. Aktuálne učebne využívajú na výučbu informatiky ale i iných predmetov, na ktorých učitelia vytvárajú digitalizované hodiny.

Zároveň sa od októbra rozbiehajú poobedné aktivity zamerané na rozvoj talentov a súvisiace s modernými digitálnymi trendmi, modelovanie pre 3D tlač, programovanie, grafický dizajn, robotika. Súčasťou je foto - video krúžok, pre ktorý vytvorili samostatný priestor foto štúdia so všetkým, čo k tomu patrí.

Ponuku chcú rozširovať

Projektovým zámerom školy je vytvoriť kompetenčné centrum aj pre ostatné stredné školy v rámci regiónu. Zvýši sa nielen odbornosť pedagógov, zavádzanie inovácií a SMART riešení do vzdelávacieho procesu, ale aj kvalita vzdelávania a ponuka poskytovaných služieb stredných škôl, žiakom a komunite. Projekt bude do októbra 2025 v procese realizácie. Vytvorené budú ešte viaceré chill-out zóny, digitálna knižnica a kompetenčné centrum spolupráce.

Gymnázium získalo na zriadenie DiGi Hub-u nenávratný finančný príspevok takmer 1,3 milióna eur.

Hlavným cieľom Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) v oblasti školstva je zvyšovať kvalitu škôl a vzdelávania. Neustále vyvíja aktivity na odborný a osobnostný rozvoj pedagógov, investuje do modernizácie školských zariadení a podporuje aj týmto spôsobom záujem zo strany detí o štúdium na župných stredných školách. Dlhodobo sa darí čerpať financie z grantových programov a výziev.

„To, že sa dnes nachádzame v týchto krásnych zrekonštruovaných priestoroch je predovšetkým výsledkom snahy a húževnatosti pedagógov. Teším sa z nových priestorov školy, ktoré výrazným spôsobom pomôžu žiakom a pedagógom a budú veľkým plusom v získavaní potrebných digitálnych vedomostí, ktoré sú v súčasnosti už samozrejmosťou,“ povedala Erika Jurinová, predsedníčka ŽSK, ktorý je zriaďovateľom školy.

Gymnázium získalo na zriadenie DiGi Hub-u nenávratný finančný príspevok takmer 1,3 milióna eur, so spolufinancovaním zo zdrojov ŽSK vo výške 95-tisíc eur.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia