Nové impulzy pre mládežnícku prácu

Nové impulzy pre mládežnícku prácu

RedakciaAktuality29.9.2021

V prvej etape organizátori oslovili Miestnu akčnú skupinu (MAS) Dolný Liptov a starostov obcí Ružomberskom okrese s prosbou o kontakty na organizácie a neformálne skupiny, ktoré sa venujú mládeži. Vznikla databáza 130 organizácií, ktorým boli v druhej etape odoslané elektronické dotazníky k prieskumu mládežníckych organizácií. „Dotazník vyplnilo 28 organizácií a výsledky prieskumu boli prezentované na prvom online stretnutí vedúcich a členov organizácií. Z prieskumu vyplynuli najžiadanejšie oblasti, ktoré vedúci organizácií vybrali ako dôležité pre vzdelávanie mladých ľudí. Patria sem: ako pomôcť mladým ľuďom objaviť ich potenciál, ako zlepšiť komunikáciu s mládežou a ako rozvíjať líderstvo v mládeži. Na online stretnutie prišlo 21 vrcholových predstaviteľov z 12 organizácií, ktorí dostali priestor na odprezentovanie svojej činnosti,“ informovala koordinátorka projektu Helena Priesolová.

Podľa H. Priesolovej cieľom inšpiratívnej časti online SUMmitu bolo poukázať na silné stránky organizácií v práci s mladými. Kľúčom na vyriešenie problémov jednej organizácie môže byť poznanie silných stránok a spôsobov riešení inej organizácie. Vďaka vzájomnému spoznaniu na SUMmite sa môžu vedúci navzájom kontaktovať, pozitívne sa inšpirovať a spolu sa posúvať vpred. Preto v inšpiratívnej časti programu zazneli dobré príklady z praxe v práci s mládežou. A inšpirácií boli desiatky.

Možnosti podpory práce s mládežou prezentovali nadregionálne organizácie: IUVENTA, Regionálna agentúra Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) - Sekcia pre mládež a Rada mládeže Žilinského kraja. Otvorili tak účastníkom zaujímavé možnosti pomoci ich činnosti.

Organizátori posunú informácie dotazníkového prieskumu na MAS Dolný Liptov a Žilinský samosprávny kraj (ŽSK), ktorý pracuje na koncepcii rozvoja práce s mládežou. Ďalšie smerovanie SUMmitu bude reagovať na najžiadanejšiu tému, ako pomôcť mladým ľuďom objaviť ich potenciál. „Ak patríte do organizácie, ktorá sa venuje mládeži, pridajte sa do facebookovej skupiny SUMmit MLÁDEŽ RK. Získate tu ďalšie cenné informácie a inšpiráciu, ako zvyšovať kvalitu práce s mládežou. Pridať sa môžu členovia mládežníckych organizácií,“ konštatovala H. Priesolová.

Organizátorom projektu je Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže – základný kolektív Srdce Leva z Liptovských Sliačov. Projekt bol podporený z dotačnej schémy MŠVVaŠ SR, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Tibor Šuľa

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia