Nové výzvy a spolupráca

Nové výzvy a spolupráca

RedakciaAktuality20.1.2024

Splnomocnenec vlády SR, Alexander Daško, absolvoval pracovné stretnutia v troch mestách, vrátane Ružomberka, na severe Slovenska, v ktorých sa dozvedel o živote tamojších rómskych komunít ako aj záujme samospráv rozvíjať spoluprácu.

Zavítal do Žiliny, kde sa stretol s predsedníčkou Žilinského samosprávneho kraja Erikou Jurinou. Oboznámil ju, že v kraji sídli 15 obcí z Atlasu rómskych komunít, s možnosťami spolupráce. Županka Jurinová predostrela potreby týchto obcí v kraji, ktorými je najmä oblasť bývania, vody, kanalizácie a v neposlednom rade odstránenie skládok. Splnomocnec A. Daško zavítala aj do Martina a Ružomberka.

Posledné stretnutie bolo venované primátorovi mesta Ružomberok Ľubomírovi Kubáňovi. Uvedeného rokovania sa zúčastnila aj vedúca oddelenia sociálnych služieb a zdravotníctva Mestského úradu v Ružomberku Janka Martonová, ako aj riaditeľ sekcie koncepcií, analýz a regionálnej podpory Ľuboš Literro a Marián Balog z oddelenia regionálnej koordinácie v Banskej Bystrici, ktorí zastupovali Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Témou rokovania boli možnosti výstavby bytového domu pre nízkopríjmové sociálne skupiny obyvateľstva v Ružomberku. Vedenie mesta Ružomberok sa zaujímalo aj o aktuálne možnosti získania financií v pripravovaných výzvach úradu splnomocnenca pre projekty. Primátora zaujímala aj budúcnosť miestnych občianskych poriadkových služieb a možnosti ich financovania zo štátnych projektov.

Zo strany splnomocnenca bola veľká spokojnosť s projektom poriadkových služieb v Ružomberku. Boli prediskutované problémy ako autobusová doprava, skládky odpadu, komunálne služby a v neposlednom rade spoločný komunitný plán – Liptov 2023.

Úrad splnomocnenca vlády SR chce vyhlásiť ďalšie výzvy zamerané na komplexné riešenie problémov marginalizovaných rómskych komunít ako je bytová výstavba, voda, kanalizácia a miestne komunikácie, informoval A. Daško.

Fotogaléria

Tibor Šuľa

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia