Novozvolený primátor Ružomberka Ľ. Kubáň sa ujal funkcie

Novozvolený primátor Ružomberka Ľ. Kubáň sa ujal funkcie

RedakciaAktuality28.11.2022

Spolu s nim zložilo slávnostný sľub aj 25 poslancov zastupiteľstva. Svoje funkcie budú vykonávať vo volebnom období 2022-2026. V pracovnej časti rokovania nový primátor informoval poslancov, že jeho zástupcom bude Róbert Kolár. Druhého viceprimátora, tak ako bolo tomu v predchádzajúcom volebnom období, mesto nebude mať.

Ak za zákonom stanovených povinností primátor nezvolá zastupiteľstvo, má oprávnenie to urobiť jeden z poslancov a bude ho aj viesť. Tú právomoc získal Michal Lazár.

V tomto volebnom období bude pracovať aj mestská rada, ktorú tvoria R. Kolár, Martin Hromada, Róbert Dúbravec, Stanislav Javorka, Miroslav Zuberec, Tomáš Klopta a Juraj Burgan. Pri jej menovaní sa prihliadalo na zastúpenie politických strán, politických hnutí a nezávislých poslancov v zastupiteľstve. Poslanci schválili aj zriadenie mestských komisií a ich predsedov. Komisie sú poradným, iniciatívnym a kontrolným orgánom. Zložené sú z poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom, zvyčajne ide o odborníkov z oblastí, ktorým sa venujú komisie.

Zloženie komisií je nasledovné: 1.Komisia pre financie, majetok mesta a podnikateľské prostredie. predseda: Mgr. Ing. M. Zuberec 2. Komisia pre územné plánovanie, výstavbu a dopravu. predseda: Mgr. art. R. Dúbravec 3. Komisia pre životné prostredie. predseda: Ing. J. Burgan 4. Komisia pre kultúru a cestovný ruch, predseda: Mgr. M. Hromada, PhD. 5. Komisia starostlivosti o obyvateľov (sociálne veci, zdravotníctvo a bývanie), predseda: Miroslav Kerdík 6. Komisia pre šport,. predseda: Stanislav Javorka 7. Komisia pre školstvo a voľnočasové aktivity, predseda: Mgr. Michal Lazár 8. Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov, predseda: Ing. Vendelín Ružička.

Mestské zastupiteľstvo zriadilo aj výbory v mestských častiach Černová, Hrboltová, Biely Potok a Rybárpole.

Mestské zastupiteľstvo v Ružomberku: súlade so Zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení Zákone č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest schválilo zvýšenie platu primátora mesta o 20 % . Plat primátora je odvodený od priemernej mzdy v národnom hospodárstva SR za rok 2021, ktorá bola 1 211 eur. Násobok pre mesto Ružomberok, ktorý platí od 1.decembra 2018 je 3,21. Základný plat primátora mesta sa vypočíta nasledovne: 1 211,00 x 3,21, čo predstavuje 3 887,31 eur. Poslanci ho mohli zvýšiť až o 30 percent, ale teraz ho navýšili o 20 % - 3 887,31 EUR x 20 % = 777,46 EUR. Výsledný plat ružomberského primátora bude 4 665,00 eur.

Mestské zastupiteľstvo sa zíde ešte v tomto roku 21. decembra o 14.00 h.

*

Tibor Šuľa

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia