Novú bytovku na Klačne stavať nebudú, zelenú dostal domov dôchodcov

Novú bytovku na Klačne stavať nebudú, zelenú dostal domov dôchodcov

RedakciaAktuality31.3.2022

Takmer dve hodiny trvalo predstavenie a diskusia o zámere developera postaviť na Klačne novú bytovku a zámere mesta postaviť na tom istom pozemku Zariadenie pre seniorov (ZPS) a Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS).

Na úvod vystúpil Tomáš Klopta, zástupca developera Nelly Consulting, ktorý v meste realizuje viacero projektov. Podľa neho je zariadenie pre seniorov potrebné, no ak ho postavia na Klačne, navždy sa zoberie štyrom tisícom obyvateľom sídliska možnosť mať tam občiansku vybavenosť. Súčasťou bytovky totiž mali byť prevádzky na prízemí, parkoviská, chodníky.

Takéto zariadenia mesto potrebuje

Zariadenie pre seniorov.

Dagmar Majeríková z oddelenia sociálnych služieb a zdravotníctva vysvetlila, čo hrozí mestu a prečo by sa malo do výstavby zariadení pre seniorov pustiť čo najskôr. „Mesto musí finančne prispievať poskytovateľovi sociálnej služby na občana Ružomberka, ktorý je umiestnený u neverejného poskytovateľa sociálnej služby. Minulý rok, to bolo 21-tisíc eur, ale od tohto raka sa zákon zmenil a bude sa vypočítavať podľa ekonomicky oprávnených nákladov. Môže sa stať, že to bude aj sto eur na mesiac a jedného občana.“ Priložila výpočet na 36 obyvateľov v jednom zariadení, ktorí by radnicu stáli viac ako 40 tisíc ročne. Ich počet je však určite vyšší.

Viceprimátor Ján Bednárik poslancom vysvetlil, ako mesto postupovalo a kde hľadalo informácie. Zástupcovia radnice navštívili viacero zariadení a všade dostali rovnakú odpoveď, postavte osobitne Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby. Mesto preto dalo vypracovať štúdiu, v ktorej by ZPS malo 20 jednoposteľových a 10 dvojposteľových izieb so 16 zamestnancami. ZOS má mať rovnaký počet postelí ale dvojnásobný počet zamestnancov vzhľadom na vážnejší zdravotný stav klientov. Výstavbu chce financovať s pomocou Štátneho fondu rozvoja bývania.

Hlasy pre aj proti

Zariadenie pre seniorov.

Poslanec Martin Hromada pochválil developera za rozvojové aktivity v meste a zámer na Klačne. „Kvalita bývania by sa zvýšila, no na druhej strane trend je nemilosrdný a zariadenie pre seniorov potrebujeme. Škoda, že nemáme alternatívny pozemok.“

Kritický bol poslanec Ján Kuráň. „Súhlasím s tým, že zariadenie potrebujeme. Ale najlepším riešením je verejná obchodná súťaž na pozemok. Narýchlo stavať je zúfalé. Máme solventného investora. Ak bude jeho ponuka v obchodnej verejnej súťaži najlepšia, tak by sme ho nemali takýmto bednárikovým, z prsta vycucaným projektom, blokovať.“

Pavel Šipoš poukázal, na dohodu poslancov spred niekoľkých rokov. Podľa neho by sa na Klačne žiadna nová bytovka stavať nemala, lebo je prehustené. Čudoval sa, že táto téma sa znova otvorila. „Ľudia to jednoducho nechcú. Máme sa riadiť prosociálne, solidárne a nie riešiť komerciu.“

Podobný názor mal Marián Gašaj, ktorý je poslancom za Klačno niekoľko volebných období a býva tam 33 rokov. Vysvetlil, že občianska vybavenosť v podobe pošty, lekárne, bankomatov je v blízkom Tescu. Venoval sa aj na doprave. „Osemdesiat obyvateľov zariadení pre seniorov nebude mať 80 áut, ale každý byt v bytovke auto bude mať.“

Viacerí poslanci navrhovali využiť iné pozemky. Viceprimátor Ján Bednárik argumentoval, že toto je jediný vhodný vo vlastníctve mesta a nákup iných by trval veľmi dlho.

Školička

Poslanci sa vrátili aj k Školičke. Pred rokmi padol návrh na jej prerobenie na klub dôchodcov, stacionár a využitie pre rôzne organizácie. Vtedy tento projekt, ktorého štúdiu financoval Karol Javorka, padol.

„Školička, ktorú ste zamietli, už mohla byť opravená,“ povedal Patrik Habo. Plne súhlasil s tým, že zariadenie pre dôchodcov treba, ale dnes to vníma len ako reakciu na aktivitu investora. „Starneme, ale máme tu ešte dve tretiny mladých a tí potrebujú občiansku vybavenosť. A keď s ňou neprišlo mesto, tak prišiel developer.“

Možnosť oprášiť projekt Školičky podporila aj Jana Halušková. Anna Šanobová poukázala na aktivity obcí smerom k výstavbe domovov dôchodcov. „Už aj v Stankovanoch majú vyčlenené územie na výstavbu zariadenia pre seniorov.“

Poslanci nakoniec neodsúhlasili zaradenie pozemku mesta na Klačne medzi neupotrebiteľný majetok, čím vystavili stopku jeho predaju developerovi. Naopak, zelenú dali realizácii príprav na výstavbu Zariadenia pre seniorov a Zariadenia opatrovateľskej služby.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia