Nový covid semafor prináša veľké obmedzenia pre neočkovaných

Nový covid semafor prináša veľké obmedzenia pre neočkovaných

RedakciaAktuality19.11.2021

Vláda na včerajšom rokovaní schválila nový covid automat, zavádza obmedzenia hlavne pre neočkovaných, no sprísnenia sa týkajú aj tých, ktorí vakcináciu proti COVIID – 19 podstúpili. Platiť začne v pondelok 22. novembra.

Medzi najzásadnejšie zmeny patrí povinnosť zamestnávateľa kontrolovať zamestnancov. Do práce môže nastúpiť len ten, kto už vakcínu dostal, prípadne ten, kto ochorenie prekonal. Zamestnávateľ môže na svoje náklady urobiť zamestnancovi test. V prípade negatívneho výsledku platí 48 hodín. Bez testu sa zamestnanec nesmie dostať do zamestnania a môže dostať neplatené voľno.

Očkovaní a tí, čo ochorenie prekonali, sú zrovnoprávnení a môžu si užívať aspoň čiastočné výhody.

Na hromadné podujatia sa v akejkoľvek farbe semaforu nedostanú neočkovaní.

Neočkovaní a ľudia, čo covid neprekonali budú mať povolený vstup už len do základných obchodov, ako sú potraviny, drogéria, lekárne a podobné. Do nákupných centier a ďalších obchodov budú mať vstup len očkovaní a osoby s prekonaným covidom. Opatrenie platí bez ohľadu na farbu okresu.

To isté platí o hoteloch, penziónoch reštauráciách, reštauráciách či krčmách, výnimku tvorí čierny okres, kde tieto služby môžu fungovať len výdajom cez okienko.

Do kostolov bude môcť ísť len šesť veriacich v režime OTP, pri OP až sto v bordovom a 50 v čiernom okrese.

V bordových a čiernych okresoch upravuje otváracie hodiny prevádzok na čas od 5.00 h do 22.00 h.

Očkovaní prekonaní – OP

- Kompletne zaočkované osoby po dobu 1 roka od ukončenia základnej očkovacej schémy.

- Osoby po prekonaní COVID-19 viac ako 180 dní + jedna dávka vakcíny (ak vakcína bola podaná do 180 dní od prekonania potvrdeného RT-PCR3 ) po dobu 1 roka od prekonania COVID-19

- Osoby po prekonaní COVID-19 potvrdeného RT-PCR2 nie staršom ako 180 dní3

- Deti mladšie ako 2 roky, deti 2-12 rokov s testom (48h Ag, 72h PCR / LAMP)

Očkovaní, testovaní, prekonaní - OTP

Osoby plne očkované, testované (od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín), alebo ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní

Základ

Všetky osoby bez ohľadu na ich prípadné očkovanie, prekonanie choroby či výsledok testovania.

II. stupeň ohrozenia - Bordový okres Ružomberok, Dolný Kubín

RÚŠKO / RESPIRÁTOR FFP2

Povinný respirátor v interiéri a rúško v exteriéri pri vzdialenosti do 2 m

VSTUP DO ZAMESTNANIA

OTP

OBMEDZENIE PREVÁDZKOVÝCH HODÍN neesenciálnych prevádzok a služieb

Otvorené len od 5:00 hod do 22:00 hod

ŠKOLY

Prezenčne podľa školského semaforu na základe písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti: MŠ, ZŠ, SŠ, GYM 8, ŠMŠ, ŠZŠ, ŠSŠ (aj PŠ, OU), ŠKD, ŠVZ, školské jedálne, CPPPaP, CŠPP, VŠ - zdravotnícke odbory, výkon praxe 5 + 1

Prezenčne individuálne: jazykové školy, ZUŠ, CVČ, VŠ - záverečné skúškyPrezenčne s obmedzením: jazykové školy, ZUŠ, CVČ, VŠ do 20 osôb s OTP alebo 60 osôb plne očkovaných

Dištančne skupinovo: jazykové školy, ZUŠ, CVČ, VŠ

Internáty iba pre žiakov a študentov s prezenčnou výučbou s dôrazne odporúčaným OTP

HROMADNÉ PODUJATIA (HP)

OP: Maximálne 100 osôb, Povinný zoznam účastníkov za prísnych protiepidemických opatrení

OTP: Max 6 osôb

ZÁKLAD: Zakázané

SVADBY / KARY / OSLAVY / VEČIERKY / HP V PREVÁDZKACH VEREJNÉHO STRAVOVANIA (VYSOKO RIZIKOVÁ AKTIVITA)

OP: Maximálne 20 osôb, Povinný zoznam účastníkov

OTP: Zakázané

OBRADY (SOBÁŠ, KRST, POHREB, A POD.)KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: Podľa HP

OTP: Max. 6 osôb, s výnimkou pohrebov

ZÁKLAD: Max. 6 osôb, s výnimkou pohrebov

BOHOSLUŽBY

OP: Maximálne 100 osôb Povinný zoznam účastníkov za prísnych protiepidemických opatrení

OTP: Max 6 osôb

ZÁKLAD: Individuálna pastoračná činnosť

NÁVŠTEVY V NEMOCNICIACH, ZSS, VÄZNICE A INÉ POBYTOVÉ ZARIADENIA

OP: Povolené po súhlase zriaďovateľa, alebo riaditeľa

OTP: Povolené po súhlase zriaďovateľa, alebo riaditeľaŠPORTOVÉ SÚŤAŽE - limity pre športovcov

OP: Maximálne 100 osôb, Povinný zoznam účastníkov za prísnych protiepidemických opatrení

OTP: Len profesionálne ligyZÁKLAD: Zakázané

LANOVÉ DRÁHY

OP: Otvorené vleky, kabínkové lanovky max 50 % kapacity, vetranie, po každej jazde dezinfekcia

OTP: Otvorené vleky (bez kabínkových lanoviek). Povinný respirátor.ZÁKLAD: Zakázané

FITNESS

OP: Max. 20 osôb alebo min. 15 m2/ osobu. Povinný zoznam návštevníkov

OTP: Zakázané

ZÁKLAD: Zakázané

WELLNESS, AQUAPARK A KÚPELE (NIE ZO ZDRAV. INDIKÁCIE)

OP: Max. 10 osôb iba pre wellness zákazníkov zariadení ubytovacích služieb Pre ostatných zakázané

OTP: Zakázané

ZÁKLAD: Zakázané

UMELÉ VODNÉ PLOCHY(BAZÉNY A PLAVÁRNE)

OP: Max. 25 % kapacity

OTP: Zakázané

ZÁKLAD: Zakázané

OBCHODY

OP: Max 1 zákazník na 15 m2 predajnej plochy obchoduZÁKLAD / OTP: Iba esenciálne obchody max 1 zákazník na 25 m2 predajnej plochy obchoduSLUŽBY

OP: Max 1 zákazník na 15 m2 predajnej plochy obchoduZÁKLAD / OTP: Iba esenciálne obchody max 1 zákazník na 25 m2 predajnej plochy obchoduNÁKUPNÉ CENTRÁ

Iba pre OP

REŠTAURÁCIE

OP: V interiéri 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2 metre rozostupy medzi stolmi. Exteriér bez obmedzení.

OTP: Okienkový predaj (zachovaný zostáva aj rozvoz)

ZÁKLAD: Okienkový predaj (zachovaný zostáva aj rozvoz)

MÚZEÁ, GALÉRIE, VÝSTAVNÉ SIENE

OP: Bez obmedzeniaOTP: Zatvorené

ZÁKLAD: Zatvorené

UBYTOVACIE ZARIADENIA

OP: Bez limitu

OTP: Zakázané okrem karanténnych zariadení a ubytovanie povolania, ubytovanie dlhodobého charakteruZÁKLAD: Zakázané okrem karanténnych zariadení, ubytovanie dlhodobého charakteruTAXI

Max 2 osoby na jeden rad v rátane vodiča, respirátor, pravidelné vetranie, dezinfekcia po každom klientovi

III. stupeň ohrozenia Čierny okres: Liptovský Mikuláš, Martin

RÚŠKO / RESPIRÁTOR FFP2

Povinný respirátor v interiéri a rúško v exteriéri pri vzdialenosti do 2 m

VSTUP DO ZAMESTNANIA

osoby, ktoré sú plne očkované, testované (od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín), alebo ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní

Platený obsah (pod touto čiarou)

OBMEDZENIE PREVÁDZKOVÝCH HODÍN

neesenciálnych prevádzok a služieb (nie sú to potraviny, drogéria, lekárne)

Otvorené len od 5:00 hod do 22:00 hod

ŠKOLY

Prezenčne podľa školského semaforu na základe písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti: MŠ, ZŠ, SŠ, GYM 8, ŠMŠ, ŠZŠ, ŠSŠ (aj PŠ, OU), ŠKD, ŠVZ, školské jedálne, VŠ - zdravotnícke odbory, výkon praxe 5 + 1

Prezenčne individuálne: jazykové školy, ZUŠ, CVČ, CPPPaP, CŠPP, VŠ - záverečné skúšky

Dištančne skupinovo: jazykové školy, ZUŠ, CVČ, CPPPaP, CŠPP, VŠ Internáty iba pre žiakov a študentov s prezenčnou výučbou s dôrazne odporúčaným OTP

HROMADNÉ PODUJATIA (HP)

OP: Maximálne 50 osôb Povinný zoznam účastníkov za prísnych protiepidemických opatrení

OTP: Max 6 osôb

ZÁKLAD: Zakázané

SVADBY / KARY / OSLAVY / VEČIERKY / HP V PREVÁDZKACH VEREJNÉHO STRAVOVANIA

Zakázané v akomkoľvek režime

OBRADY (SOBÁŠ, KRST, POHREB, A POD.)

KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: Podľa HP

OTP: Max. 6 osôb, s výnimkou pohrebov

ZÁKLAD: Max. 6 osôb, s výnimkou pohrebov

BOHOSLUŽBY

OP: Maximálne 50 osôb Povinný zoznam účastníkov za prísnych protiepidemických opatrení

OTP: Max 6 osôb

ZÁKLAD: Individuálna pastoračná činnosť, klasické bohoslužby sú zakázané

ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE - limity pre športovcov

OP: Maximálne 50 osôb Povinný zoznam účastníkov za prísnych protiepidemických opatrení

OTP: Len profesionálne ligy

ZÁKLAD: Zakázané

LANOVÉ DRÁHY – prevádzka lyžiarskych stredísk

OP: Otvorené vleky, kabínkové lanovky max 25 % kapacity, vetranie, po každej jazde dezinfekcia

OTP: Otvorené vleky (bez kabínkových lanoviek). Povinný respirátor.

ZÁKLAD: Zakázané

FITNESSCENTRÁ A POSILŇOVNE

Zakázané

WELLNESS, AQUAPARK A KÚPELE (NIE ZO ZDRAVOTNEJ INDIKÁCIE)

Zakázané

BAZÉNY A PLAVÁRNE

OP: Max. 10 osôb - organizované skupiny podľa športového automatu

OTP: Zakázané

ZÁKLAD: Zakázané

OBCHODY

OP: Max 1 zákazník na 15 m2 predajnej plochy obchodu

ZÁKLAD / OTP: Iba esenciálne obchody max 1 zákazník na 25 m2 predajnej plochy obchodu

SLUŽBY

OP: Max 1 zákazník na 15 m2 predajnej plochy obchodu

ZÁKLAD / OTP: Iba esenciálne obchody max 1 zákazník na 25 m2 predajnej plochy obchodu

NÁKUPNÉ CENTRÁ

Iba pre OP

REŠTAURÁCIE

Len okienkový predaj (zachovaný zostáva aj rozvoz)

MÚZEÁ, GALÉRIE, VÝSTAVNÉ SIENE

OP: Individuálne prehliadky / 1 návštevník na 15 m2 plochy

OTP: Zatvorené

ZÁKLAD: Zatvorené

UBYTOVACIE ZARIADENIA

Zakázané okrem karanténnych zariadení a ubytovanie v súvislosti s výkonom povolania, ubytovanie dlhodobého charakteru

TAXI:

Max 2 klienti vo vozidle, sedenie na zadných sedadlách, respirátor, pravidelné vetranie, dezinfekcia po každom klientovi

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia