Nový papierenský stroj už vyrába kartón

Nový papierenský stroj už vyrába kartón

RedakciaAktuality12.5.2021

Kraf Top White (kartónový papier s bielym povrchom) kombinuje výhody pevnosti, potlačiteľnosti a vzhľadu vrchnej vrstvy bieleho čerstvého vlákna s výhodami spodnej vrstvy z recyklovaného vlákna.

Výrobu na PS 19 si prezrel 11. mája minister hospodárstva Richar Sulík, ktorý okrem iného uviedol, že ide o jednu z najväčších investícií na Slovensku. Ocenil iniciatívu akcionárov, ktorí sa rozhodli pre uvedený krok.

„Je to pre náš závod veľký míľnik a sme veľmi vďační, že sme dokázali zvládnuť takú veľkú investíciu aj v čase pandémie COVID-19. V špičke sme mali na stavbe okolo 850 dodávateľov denne. Bezpečnosť je v našej spoločnosti vždy najvyššou prioritou. S podporou našich akcionárov, vlády a našich kolegov sme boli schopní uskutočniť tento komplexný projekt bezpečne a efektívne,“ hovorí Bernhard Peschek, prezident Mondi SCP.

Pozitívny vplyv na región

Nový papierenský stroj má pozitívny vplyv na región vytvorením nových pracovných miest. „Výroba papiera v Ružomberku má veľmi dlhú históriu. Dostupnosť surovín, ako je drevo, voda a energie v blízkom okolí, ale aj mnoho miestnych skúsených pracovníkov, mala pozitívny vplyv na rozvoj závodu. Sme hrdí na to, že v tejto tradícii môžeme pokračovať vytvorením 125 nových stálych pracovných miest, ktoré budú mať pozitívny dopad na miestnu komunitu,“ hovorí Miloslav Čurilla, predseda predstavenstva Mondi SCP.

Najmodernejšia technológia výroby papiera dokáže zvýšiť pevnostné parametre a zároveň znížiť plošnú hmotnosť papiera. “Naše výrobky nájdu využitie v obalových riešeniach určených na priamy predaj (shelf ready packaging, point-of-sale displays) a online nakupovanie (e-commerce), ako aj v ďalších možnostiach baliacich materiálov vyrobených „na mieru,” vysvetľuje Peter Demčák, riaditeľ pre výrobu papiera v Mondi SCP. „Náš závod má vynikajúcu lokalitu v strede Európy v rýchlorastúcom európskom trhu s kartónovými obalmi, a preto môžeme našim zákazníkom v rámci Európy ponúknuť kratšie dodacie lehoty,“ dodáva.

Ročná kapacita stroja 300 tisíc ton Kraft Top White je v Európe neprekonateľná. Výroba dvoch druhov Kraft Top White kartónov- ProVantage Smartwhite a ProVantage Topwhite - sa postupne zvyšuje od januára tohto roku, kedy bol papierenský stroj spustený vo fáze komplexného testovania. Pri plnej kapacite bude stroj schopný spracovať viac ako 200 tisíc ton zberového papiera ročne (predovšetkým zo Slovenska), otvorí nové spracovateľské kapacity a podporí cirkulárnu ekonomiku tým, že udrží materiály v obehu a zabráni vzniku odpadu.

Nový papierenský stroj je súčasťou programu veľkej modernizácie spoločnosti za posledné dva roky vo výške 370 mil. EUR. Súčasťou investície je aj rozsiahla modernizácia celulózky a tiež nový automatický sklad pre hotové výrobky, linka a sklad pre zberový papier, ako aj čistiareň odpadových vôd. Ako vedľajší produkt pri čistení odpadových vôd vzniká bioplyn, ktorý sa používa ako palivo v jednom z ich kotlov, čo následne znižuje použitie zemného plynu v závode. "Predchádzanie vzniku odpadu, udržiavanie materiálov v obehu a znižovanie vlastných emisií skleníkových plynov v súlade s vedecky podloženými cieľmi sú hlavným zameraním MAP2030, 10-ročného akčného plánu spoločnosti Mondi pre udržateľnosť nových stálych pracovných miest, ktoré budú mať pozitívny dopad na miestnu komunitu,“ hovorí Miloslav Čurilla, predseda predstavenstva Mondi SCP.

Najmodernejšia technológia

Najmodernejšia technológia výroby papiera dokáže zvýšiť pevnostné parametre a zároveň znížiť plošnú hmotnosť papiera. “Naše výrobky nájdu využitie v obalových riešeniach určených na priamy predaj (shelf ready packaging, point-of-sale displays) a online nakupovanie (e-commerce), ako aj v ďalších možnostiach baliacich materiálov vyrobených „na mieru,” vysvetľuje Peter Demčák, riaditeľ pre výrobu papiera v Mondi SCP. „Náš závod má vynikajúcu lokalitu v strede Európy v rýchlorastúcom európskom trhu s kartónovými obalmi, a preto môžeme našim zákazníkom v rámci Európy ponúknuť kratšie dodacie lehoty,“ dodáva.

Ročná kapacita stroja 300 tisíc ton Kraft Top White je v Európe neprekonateľná. Výroba dvoch druhov Kraft Top White kartónov- ProVantage Smartwhite a ProVantage Topwhite - sa postupne zvyšuje od januára tohto roku, kedy bol papierenský stroj spustený vo fáze komplexného testovania. Pri plnej kapacite bude stroj schopný spracovať viac ako 200 tisíc ton zberového papiera ročne (predovšetkým zo Slovenska), otvorí nové spracovateľské kapacity a podporí cirkulárnu ekonomiku tým, že udrží materiály v obehu a zabráni vzniku odpadu.

Nový papierenský stroj je súčasťou programu veľkej modernizácie spoločnosti za posledné dva roky vo výške 370 mil. EUR. Súčasťou investície je aj rozsiahla modernizácia celulózky a tiež nový automatický sklad pre hotové výrobky, linka a sklad pre zberový papier, ako aj čistiareň odpadových vôd. Ako vedľajší produkt pri čistení odpadových vôd vzniká bioplyn, ktorý sa používa ako palivo v jednom z ich kotlov, čo následne znižuje použitie zemného plynu v závode. Predchádzanie vzniku odpadu, udržiavanie materiálov v obehu a znižovanie vlastných emisií skleníkových plynov v súlade s vedecky podloženými cieľmi sú hlavným zameraním MAP2030, 10-ročného akčného plánu spoločnosti Mondi pre udržateľnosť

Text a foto: Tibor Šuľa

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia