O niekoľko rokov by mohol byť súčasťou fabriky aj nový kotol

O niekoľko rokov by mohol byť súčasťou fabriky aj nový kotol

RedakciaAktuality16.6.2020

Spoločnosť Mondi SCP, najväčší slovenský výrobca celulózy a papiera, potvrdila koncom marca svoj zámer vykonať posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA) s cieľom možnej výmeny súčasného kotla na biomasu v ružomberskom závode za nový. Rozhodnutie o tom, či k realizácii investície aj dôjde, však zatiaľ nebolo prijaté. Investícia do nového zariadenia by podľa papierní mala výhodu výrazne vyššej energetickej účinnosti a vyššieho výkonu.

V našej spoločnosti stále hľadáme spôsoby ako pokračovať v znižovaní emisií a odpadov. Nový kotol na biomasu by bol veľkým krokom na naplnenie tejto ambície. Kým však urobíme ďalšie rozhodnutia, počkáme na výsledok tohto posúdenia," povedal Vladimír Krajči, technický riaditeľ Mondi SCP.

Ako pre náš portál potvrdil, nové projekty sú otázkou troch až štyroch rokov, nakoľko je potrebné dodržať požiadavky legislatívy. Tie v sebe zahŕňajú podanie zámeru na ministerstvo životného prostredia, vypracovanie hodnotenia vplyvov na životné prostredie a následne ďalšie procesy, ako je územné konanie, stavebné povolenie, ktoré musia papierne pred samotnou výstavbou získať.

Vladimír Krajči

Dosluhujúci starý kotol

Jestvujúci kotol na biomasu bol postavený v papierňach pred 40 rokmi a pomaly dosluhuje. Podľa technického riaditeľa spoločnosti od toho obdobia prešiel niekoľkými rekonštrukciami a je otázne, či by jeho ďalšia obnova bola efektívna.

Jednou z možností je aj ďalšia rekonštrukcia jestvujúceho kotla. Jeho životnosť by sa tak predĺžila, následne by však bola nutná ďalšia. Ale ak postavíme nový, ten by nám slúžil povedzme ďalších 40 rokov,“ doplnil Krajči.

Kotol na novom mieste

Výstavba nového kotla súvisí aj s hľadaním alternatív, kde ho umiestniť. „Keby sme chceli postaviť nový kotol na pôvodnom mieste, demontáž a montáž sú otázkou niekoľkých mesiacov, a tým pádom by sme boli bez jestvujúceho zdroja a navyše by sme sa museli prispôsobovať jestvujúcej budove. Preto je pre spoločnosť efektívnejšie postaviť kotol na novom mieste,“ podotkol Krajči.

Zvažujú sa viaceré varianty, pričom jednou z nich je parkovisko pri regeneračnom kotle č.3. Je to priestor, kde nie sú žiadne iné stavby a dá sa stavať bez ovplyvnenia výroby. V tejto súvislosti je otvorená ešte ďalšia otázka a to, akým spôsobom dostať spaliny do jestvujúceho komína. „Terajší komín má jednu nevýhodu, že sa do neho nedajú robiť žiadne zásahy v spodnej časti. Preto máme pripravenú aj alternatívu výstavby nového komína,“ vysvetlil technický riaditeľ spoločnosti. Ako to bude - vyplynie zo štúdií, ktoré budú nasledovať.

Nový kotol – modernejšie technológie

Našim cieľom je spaľovanie všetkých biokalov v rámci závodu, vrátane tých z čistiarne odpadových vôd Hrboltová," povedal pre náš portál Krajči. Tie sa podľa jeho slov spaľujú aj v existujúcom kotle. Po novom by mali pribudnúť biokaly z novej čistiarne odpadových vôd pre PS 19 a tiež by chceli papierne spaľovať zvyškový odpad z recyklovaného papiera, ktorý sa bude používať na novom stroji. „Hoci projekt PS 19 uvažuje s jeho vývozom mimo papierne, máme ambíciu tento odpad spaľovať sami priamo v závode. V rozsahu projektu ide len o spaľovanie odpadu, ktoré papierne vyprodukujú,nie iného,“ dodal technický riaditeľ spoločnosti, Vladimír Krajči.

Tento krok by tak mal umožniť Mondi SCP posun vpred v dlhodobom zámere stať sa zero waste podnikom.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia