O novom kontrolórovi mesta rozhodnú ružomberskí poslanci v júli

O novom kontrolórovi mesta rozhodnú ružomberskí poslanci v júli

RedakciaAktuality9.6.2020

Voľba nového kontrolóra na obdobie šiestich rokov mesta Ružomberok sa uskutoční 8. júla na zasadnutí mestského zastupiteľstva. Schválili ju mestskí poslanci a taktiež určili náležitosti písomnej prihlášky a rozsah výkonu funkcie. Zároveň zriadili dočasnú komisiu na preverenie splnenia podmienok kandidátov na funkciu.

Uchádzači budú mať na predstavenie desať minút a o novom kontrolórovi rozhodnú poslanci mestského parlamentu tajným hlasovaním.

Vladimír Trnovský

Posledný hlavný kontrolór mesta Ružomberok Vladimír Trnovský doručil 4. mája písomné oznámenie, v ktorom sa vzdal funkcie hlavného kontrolóra. Stal sa totiž novým prednostom mestského úradu.

Počas diskusie na uplynulom mestskom zastupiteľstve odpovedal bývalý kontrolór na otázku poslanca Karola Javorku, čo ho viedlo k presunu z pozície hlavného kontrolóra na pozíciu prednostu. Taktiež sa zaujímal ako bude dodržaný schválený harmonogram kontrolných činností do voľby nového hlavného kontrolóra.

Reagoval som na ponuku primátora, aby som nastúpil na pozíciu prednostu. Moja odpoveď znela áno a pochopiteľne som sa musel vzdať funkcie kontrolóra,“ podotkol Trnovský.

Zároveň odpovedal, že plán kontrolnej činnosti za prvý polrok nemôže byť dokončený, nakoľko v meste nie je momentálne hlavný kontrolór. „Uznesenia z májového zasadnutia na druhý polrok musia byť zaradené do plánu činnosti už novému kontrolórovi,“ doplnil Trnovský.

Poslanec Ľubomír Kubáň počas diskusie navrhol, aby bol zmenený časový priestor prezentácie kandidátov.

Ľubomír Kubáň

Ide o tak dôležitú funkciu, čo sa týka samosprávy, preto by som jednoznačne odporučil zvýšiť rozsah prezentácie z maximálne päť minút na desať, aby sme sa dozvedeli viac o relevantnom kandidátovi a zároveň s ním diskutovali,“ predniesol Kubáň.

Poslanci jeho pripomienku schválili jednoznačným hlasovaním. To aké sú kompetencie a úlohy hlavného kontrolóra mesta nájdete TU

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia