O titul Učiteľ Slovenska zabojujú aj učitelia z Ružomberka

O titul Učiteľ Slovenska zabojujú aj učitelia z Ružomberka

RedakciaAktuality3.2.2023

Medzi nominovanými, ktorí zabojujú o ocenenie Učiteľ Slovenska 2022 nájdeme aj učiteľov z Ružomberka. Medzi tridsiatku najlepších sa tento rok dostala Martina Magová, ktorá pôsobí v Spojenej škole – Špeciálnej ZŠ a venuje sa žiakom s poruchou autistického spektra v kombinácii s mentálnym postihnutím. Ďalším nominovaným je Milan Siska zo ZŠ Sv. Vincenta, kde vyučuje náboženstvo a slovenský jazyk a literatúru.

Tridsiatku najlepších vybrali spomedzi 148 prihlásených učiteľov. Každú prihlášku nezávisle prečítali 3 porotcovia a vybrali 30 učiteliek a učiteľov zo všetkých regiónov Slovenska. „Dozvedeli sme sa o úžasných aktivitách, podnetných projektoch a silných príbehoch, ktoré by mali rezonovať v našej spoločnosti, aby si verejnosť uvedomila elementárnu dôležitosť skvelých pedagógov pre našu spoločnosť. Som rada, že kvalita prihlášok je každý rok veľmi vysoká a neustále nachádzame v slovenských školách skryté poklady,“ uviedla za Komenského inštitút CEEV Živica Zuzana Labašová.

Martina Magová učí na prvom stupni špeciálnej základnej školy žiakov s poruchou autistického spektra v kombinácii s mentálnym postihnutím. „V rámci vyučovania využívam princípy štruktúrovaného učenia, aby si žiaci dokázali osvojiť primeraným spôsobom požadované vedomosti. Vo vyučovaní kladiem dôraz na osvojovanie si komunikačných a sociálnych zručností, pretože v rámci triády porúch autistického spektra sú dané oblasti na nižšej úrovni. Žiaci s poruchou autistického spektra v kombinácii s mentálnym postihnutím často nedokážu využívať reč funkčne (resp. sú úplne neverbálni) a z toho dôvodu to potom vyúsťuje do problémového a agresívneho správania. Preto je potrebné u žiakov podporovať komunikačné zručnosti rôznym spôsobom. Najčastejšie využívam Výmenný obrázkový systém (VOKS), znakovanie alebo podporovanie komunikácie vizuálnymi pomôckami. V rámci nácviku sociálnych zručností sa snažím so žiakmi navštevovať rôzne detské podujatia, a tým rozvíjať tieto zručnosti aj v prirodzenom prostredí,“ uviedla pre portál Učiteľ Slovenska.

Milan Siska učí na druhom stupni základnej školy náboženstvo a slovenský jazyk a literatúru. „Pri vyučovaní slovenského jazyka alebo náboženstva sa vždy snažím začínať svoje hodiny krátkymi motivačnými videami, ktoré v krátkosti ukazujú ako iní žiaci z rôznych kútov sveta prežívajú svoje životné výzvy, prehry či víťazstvá. Veľmi zaujímavý dokument je napr. Neobyčajné cesty do školy. Videá čerpám z platformy youtube. Na mojich hodinách môžu byť žiaci sami sebou. Napríklad na hodinách náboženstva som im dal možnosť vytvoriť si svoje kritéria hodnotenia. Vzájomne a hlavne objektívne zhodnotili svoje návrhy a zahlasovali za tie najdôležitejšie, podľa ktorých sa budú v tomto školskom roku riadiť,“ uviedol pre portál Učiteľ Slovenska.

Učiteľ Slovenska je súčasťou medzinárodného ocenenia pre najlepších učiteľov sveta Global Teacher Prize. Organizuje ho CEEV Živica a Komenského inštitút. V TOP 30-ke je 24 žien a 6 mužov. Odborná porota v 2. kole vyberie desať najlepších, z ktorých sa jeden stane držiteľom ocenenia „Učiteľ Slovenska“. Meno víťaza sa dozvie verejnosť v máji.

Stanislava Bruk-Lucká

Zdroj, foto: ucitelslovenska.sk

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia