Obchodná akadémia v Ružomberku najlepšia SOŠ v Žilinskom kraji

Obchodná akadémia v Ružomberku najlepšia SOŠ v Žilinskom kraji

RedakciaAktuality20.12.2019

Inštitút pre Ekonomické a sociálne reformy zverejnil informácie, ktoré môžu byť pre rodičov nápomocným ukazovateľom pri výbere škôl. Ako na svojom portáli uvádza, výsledné tabuľky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov, čo môže byť pre mnohých užitočným ukazovateľom „Pre získanie presnejšieho obrazu by sa rodičia mali učiteľov pýtať na ďalšie uplatnenie absolventov,“ píše sa ďalej na portáli.

Inštitút zároveň poukazuje na spôsoby, ako pri zostavovaní tabuliek postupoval.

Hodnotenie pri základných školách vypočítal na základe výsledkov celonárodných testov v 5. a 9. ročníku (Testovanie 5, Testovanie 9) a mimoriadnych výsledkov žiakov vo vybraných súťažiach.

V Ružomberku najlepšie obstála ZŠ Sládkovičova, ktorej v rámci Žilinského kraja patrí šestnáste miesto. Nasleduje ZŠ Zarevúca (19.miesto )a ZŠ Klačno (28.miesto)

Pri gymnáziách a SOŠ bral Inštitút do úvahy externú časť a písomnú formu internej časti maturít, mimoriadne výsledky žiakov a nezamestnanosť absolventov, ktorá má v hodnotení pri SOŠ vyššiu váhu než v prípade gymnázií, pretože absolventi gymnázií zväčša pokračujú v štúdiu na vysokých školách.

Zdroj : Ineko

Medzi SOŠ v Žilinskom kraji sa najlepšie umiestnila Obchodná akadémia v Ružomberku, ktorej patrí prvá priečka. V rámci Slovenska táto škola obsadila desiate miesto.

V našom kraji sa ďalej spomedzi ružomberských škôl umiestnili SZŠ M. T. Schererovej (29. miesto), Spojená škola Ružomberok (31. miesto) a Škola úžitkového umenia a výtvarníctva (39.miesto)

Ružomberskému gymnáziu v rámci kraja patrí 12.miesto, Gymnázium sv. Andreja sa umiestnilo na 16. mieste.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia