Obnovia zber biologicky rozložiteľného odpadu

Obnovia zber biologicky rozložiteľného odpadu

RedakciaAktuality17.3.2021

Mestská kompostáreň spracovala minulý rok približne tritisíc ton biologicky rozložiteľného odpadu (BRO), vyprodukovala 900 ton kompostu s certifikátom využitia na poľnohospodárske účely. Rozdali ho bezplatne obyvateľom Ružomberka.

S príchodom zimy množstvo (BRO) kleslo z desať na jednu tonu na zvoz a týždeň, čo už nebolo rentabilné. Mesto preto dočasne od konca novembra tento zber pozastavilo. Občania ho cez zimu mohli doviezť do kompostárne pod skládkou Biela púť alebo na Zberný dvor na Pivovarskej ulici.

Mesto s príchodom jari vývoz obnovuje. Prvý by sa mal uskutočniť 29. marca. Bude prebiehať podľa harmonogramu, ktorý je zverejnený na stránke www.ksruzomberok.sk. V prípadoch, keď je v rámci týždňa štátny sviatok, sa v tento deň odvoz BRO neuskutočňuje, ale posunie sa o jeden deň.

BRO sa zbiera do hnedých označených nádob, ktorých je v meste približne dvetisíc, samospráva ich občanom poskytla zadarmo v podobe dlhodobého prenájmu.

Biologicky rozložiteľný odpad – BRO

Biologicky rozložiteľný odpad pochádza zo záhrad, parkov, tvorí ho aj potravinársky a kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, zo stravovacích a maloobchodných zariadení aj porovnateľný odpad z potravinárskych závodov pred tepelným spracovaním. Je ním teda ten klasický zelený odpad, medzi ktorý patria kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie, zelenina, zbytky z kávy, čaju, škrupiny z vajec, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia