Ocenenie ružomberských pedagógov

Ocenenie ružomberských pedagógov

RedakciaAktuality14.4.2023

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) ocenil v tomto roku 43 pedagogickým zamestnancom. Najčastejšími dôvodmi boli významné zásluhy na rozvoji škôl, dlhoročná pedagogická prax, životné jubileum, či výchovno-vzdelávacie úspechy. Ocenenie je poďakovaním ŽSK za tvorivú a obetavú prácu v oblasti výchovy a vzdelávania detí a mládeže. Nominovaní si cenu prevzali z rúk Eriky Jurinovej, predsedníčky ŽSK, Petra Webera, podpredsedu ŽSK a Ondreja Buzalu, riaditeľa Úradu ŽSK, povereného vedením odboru školstva a športu.

E. Jurinová uviedla: „Učitelia vždy boli a sú vzorom a inšpiráciou pre svojich žiakov. Popri rodine je práve škola tým miestom, kde dieťa a mladý človek dostáva základ mravných a ľudských hodnôt. V prvom rade je však miestom, ktoré ho pripraví pre praktický a profesionálny život. Teší ma, že som dnes mohla odovzdať ocenenie pedagógom, ktorých empatia, charizma, ľudskosť a nadšenie sú pevnými a svetlými bodmi, ktoré deťom a mladým ľuďom, pomáhajú rásť. Aj naďalej sa budeme snažiť vytvárať učiteľom a žiakom čo najlepšie podmienky pre vzdelávanie a motivujúce prostredie.“

„Učitelia sú svojím správaním, optimizmom a úsmevom pre mnohých žiakov povzbudením a inšpiráciou. Som veľmi rád, že v našom kraji máme učiteľov, ktorí majú energiu a chuť pomáhať žiakom a zapájajú sa s nimi do rôznych súťaží a projektov, vďaka čomu dosahujú pozoruhodné výsledky. Myslím si, že je veľmi dôležité vytvárať prostredie, v ktorom sa žiaci budú cítiť uvoľnene a slobodne – avšak tak, aby poznávali a dodržiavali hranice tejto slobody, aby si vážili druhých, ale i samých seba. Všetkým pedagógom patrí za ich náročnú prácu, ktorá nekončí zazvonením, veľké ďakujem,“ uviedol O. Buzala.

Z Ružomberského okresu bola ocenená Ing. Zuzana Jarabová zo Spojenej školy v Ružomberku. Je učiteľkou informatiky a žiaci pod jej vedením sa úspešne pripravujú na európsky certifikát znalostí a zručností v oblasti práce s počítačovou technikou ECDL. Motivuje a podporuje učiteľov v tvorbe a využívaní digitálnych materiálov. Vedie na škole občianske združenie „Pomôžme našim deťom“.

Uznanie ŽSK získala aj Mgr. Ivana Remišová Harnošová zo Školy umeleckého priemyslu v Ružomberku. Vyučuje slovenský jazyk a literatúru a odborné výtvarné predmety. Pod jej vedením žiaci navrhli a zrealizovali redizajn stien šatní v škôlke v Ružomberku, čakární detských ambulancií v Nemocnici s poliklinikou v Liptovskom Mikuláši. Svojich žiakov zapojila do projektu: „Záložka do knihy spája slovenské školy“. Žiakov vedie láskavou chápajúcou rukou, no vyžaduje tiež čestnosť, zodpovednosť a priamosť. Poslednou ocenenou z dolného Liptova bola Mgr. Ivana Tomajková z Gymnázia v Ružomberku. V roku 2005 získala ocenenie mesta Ružomberok za vynikajúcu a obetavú pedagogickú prácu s mládežou. Je učiteľkou dejepisu, občianskej náuky a spoločenskovedného seminára. Autorka projektu Týždeň finančnej gramotnosti, aktívne pracuje na projekte „DiGi Hub“. Kolegovia ju vnímajú ako aktívnu, silne namotivovanú kolegyňu, ktorá prijíma výzvy a spolu so študentami sa zapája do rôznych akcií.

V Žilinskom kraji je 96 stredných škôl. Samosprávny kraj je zriaďovateľom 59 stredných a jednej jazykovej školy, v ktorých pracuje vyše 2 100 pedagógov.

Tibor Šuľa

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia