Ocenia osobnosti, ktoré sa zaslúžili o vznik Katolíckej univerzity

Ocenia osobnosti, ktoré sa zaslúžili o vznik Katolíckej univerzity

RedakciaAktuality9.9.2020

Deje sa tak pri príležitosti 20. výročia založenia Katolíckej univerzity. Osobnosti ocenia na návrh Katolíckej univerzity (KU). Ako počas zastupiteľstva vysvetlil viceprimátor Ján Bednárik, zoznam navrhovaných mien vytvorila komisia na Katolíckej univerzite, schválila ho aj Konferencia biskupov Slovenska (KBS).

Čestné občianstvo in memomiam aj pre Alojza Kostelanského a Františka Tondru

Poslanci odhlasovali čestné občianstvo in memoriam pre bývalého dekana farnosti v Ružomberku Alojza Kostelanského, ktorý podporoval vznik akademickej pôdy v Ružomberku. Takýmto spôsobom si uctili aj bývalého rektora KU a predtým riaditeľa Pedagogického inštitútu sv. Ondreja v Ružomberku Jozefa Ďurčeka.

Za svoj prínos ocenia aj biskupa Františka Tondru, ktorý po páde komunizmu znova budoval katolícke školstvo. V tom čase vznikla aj požiadavka na vytvorenie inštitúcie na území Spišskej diecézy, ktorá by vychovávala nových učiteľov. V roku 2000 poskytol vo svojej diecéze najlepšie materiálne a personálne podmienky, čo bolo jedným z dôvodov pre umiestnenie KU v Ružomberku.

Biskup Rudolf Baláž z pozície predsedu KBS podporoval založenie vysokoškolskej inštitúcie zameranej na výchovu kresťanských pedagógov práve v Ružomberku.

Prvý rektor Trnavskej univerzity Anton Hajduk sa podieľal na vzniku Pedagogického inštitútu sv. Ondreja v Ružomberku, ktorý prijal do štruktúry Trnavskej univerzity. Bol členom organizačného výboru, ktorý pripravoval vznik inštitútu.

Ocenenie za výrazný príspevok k založeniu KU získa aj Zenon Grocholewski, ktorý bol kardinálom rímskokatolíckej cirkvi, jeden z najbližších spolupracovníkov sv. Jána Pavla II.

Čestné občianstvo i pre osobnosti späté s Jánom Pavlom II

V zozname figuruje aj Stanislav Jan Dziwisz – kardinál Svätej rímskej cirkvi, emeritný arcibiskup – metropolita krakowský, bývalý osobný tajomník krakowského arcibiskupa, kardinála Karola Wojtyłu od roku 1966. Sv. Ján Pavol II. je zakladateľom KU v Ružomberku a Kardinál Dzivisz mu bol výrazne nápomocný.

V rámci výročia Katolíckej univerzity mesto Čestným občianskom ocení aj kardinála Jozefa Tomka, ktorý sprevádzal sv. Jána Pavla II. počas jeho troch návštev Slovenska. Na nich sa riešili i otázky cirkevného školstva a KU.

Medzi týmito menami osobností je aj prvý rektor KU Pavol Kluvánek, ktorý sa zaslúžil aj o vznik akademickej pôdy Žilinskej univerzity (ŽU) v Ružomberku.

Cena mesta aj pre bývalých primátorov i slovenských politikov

Na návrh Katolíckej univerzity sa udelí Cena mesta aj viacerým bývalým predstaviteľom mesta.

Julián Helko ako prvý porevolučný primátor prispel k príprave pôdy pre vznik vysokého školstva v Ružomberku. Bol tiež členom organizačného výboru, ktorý riešil otázky vzniku takejto inštitúcie.

Bývalý primátor Juraj Čech riadil medzi viacerými inštitúciami v meste významné zámeny objektov v prospech KU. Novovznikajúcej univerzite tiež pridelil desiatky bytov pre pedagógov a zabezpečil spoluprácu KU s Floridou Gulf Coast Univerzity v USA.

Radislav Kendera bol ako ružomberský viceprimátor v porevolučnom období aktívny v procesoch vedúcich k vzniku KU. Zúčastnil sa výmeny listín medzi KBS a Trnavskou univerzitou, ktorou sa zriadil Pedagogický inštitút sv. Ondreja v Ružomberku.

Ľubomír Javorka sa pričinil sa o zriadenie detašovaného pracoviska žilinskej VŠDS aj Katedry úžitkového umenia 2 VŠVU v Ružomberku. Bol členom organizačného výboru, ktorý pracoval na zriadení Pedagogického inštitútu sv. Ondreja v Ružomberku a zaslúžil sa aj o vznik KU.

Cena mesta prislúcha aj významným štátnikom. Martin Fronc sa z pozície štátneho tajomníka pričinil o vznik KU v Ružomberku. František Mikloško sa zaslúžil o vznik akademickej pôdy Žilinskej univerzity v Ružomberku a vznik KU v Ružomberku. Bol jedným z predkladateľov zákona, ktorým sa zriadila KU. Pavol Hrušovský bol tiež spolupredkladateľom zákona, ktorým sa zriadila KU v Ružomberku a v tom období to zachránilo samotný vznik univerzity. Ján Čarnogurský sa zaslúžil o vznik akademickej pôdy Žilinskej univerzity v Ružomberku, bol zástancom cirkevného školstva a podporoval vznik KU. Bývalý rektor Žilinskej univerzity v Žiline Milan Dado má tiež zásluhy na vzniku KU. Katecheticko-pedagogická fakulta sa od novembra 1997 začlenila do štruktúry ŽU.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia