Ocenili 150 Ružomberčanov

Ocenili 150 Ružomberčanov

RedakciaAktuality29.10.2018

K ďalším udalostiam, spájaným s oslavami okrúhleho 700. výročia od udelenia mestských výsad pre Ružomberok sa pripíše aj piatkový slávnostný večer. Ten sa stal vyjadrením vďaky a uznania významným osobnostiam nášho mesta. Vo Veľkej dvorane Kultúrneho domu Andreja Hlinku (KDAH) boli ocenené osobnosti verejného, spoločenského, športového aj kultúrneho života.

Ľudia, ktorí si počas tejto výnimočnej udalosti prevzali ocenenie od primátora mesta Igora Čombora boli práve tí, ktorí významným spôsobom pomohli v rôznych oblastiach pri jeho rozvoji. Spolu sa na zozname objavilo až 150 mien z jednotlivých oblastí. Okrem mnohých, aj dnes aktívnych Ružomberčanov bola prejavená úcta aj ľuďom v kategórii in memoriam. Tým prevzali ocenenie rodinní príslušníci.

Na vytvorení viac ako stomenného zoznamu vraj spolupracovali ľudia z rôznych oblastí. Či už sa jednalo o sféru medicíny, literatúry, samosprávy či kultúry. Podľa Jána Pavlíka, riaditeľa KDAH, ktorý sa zároveň scenáristicky spolupodieľal pri vytváraní programu tohto večera bolo finalizovanie zoznamu ocenených mimoriadne náročné a určite by tam vedeli doplniť ešte množstvo iných mien. „Som hrdý na to, že som mohol byť pri príprave programu, počas ktorého bolo odmenených 150 ľudí, ktorí pre toto mesto niečo urobili. V tomto ohľade sa im klaniam a ďakujem im. Mrzí ma, že kvôli časovej tiesni nebolo možné o týchto ľuďoch povedať úplne všetko čo dokázali a čím sa stali pre Ružomberok prínosom,“ uviedol Pavlík. Pri predstavovaní jednotlivých ocenených sa pri každom z mien uviedla aspoň krátka charakteristika jeho osobnosti a činností, ktoré vo svojom obore dokázal. Ján Pavlík vyjadril úctu aj všetkým tým, ktorí sa na tomto zozname ocenených neobjavili, no zaslúžia si nemenej veľké uznanie.

Iniciatívu zorganizovať toto podujatie prevzalo mesto, ktoré to spojilo s oslavami 700. výročia Ružomberka. Podľa súčasného primátora bolo potrebné do týchto osláv zakomponovať aj takú udalosť, vďaka ktorej sa opäť pripomenú ľudia, ktorí sa významným spôsobom zapájali do diania v meste už v minulosti. „V Ružomberku sa konalo už množstvo pestrých osláv, ktoré sme spájali s týmto okrúhlym výročím, no ešte jedna vec mi tu chýbala. A to, že si musíme túto udalosť pripomenúť a oceniť aj s ľuďmi, ktorí šírili dobré meno Ružomberka mnohé roky aj pred nami a veľmi intenzívne napomáhali mestu pri rozvoji a rôznych procesoch, ktoré Ružomberok posúvajú dopredu v rôznych oblastiach ľudskej činnosti,“ priblížil význam podujatia Čombor.

Jubilejné výročie Ružomberka pripomínali už viaceré udalosti, ktoré sa od začiatku roka uskutočnili. Okrem iného to bola napríklad medzinárodná súťaž v štandardných a latinskoamerických tancoch, športové stretnutia na medzinárodnej úrovni, vystúpenia svetoznámych umelcov aj talentovaných rodákov a rôzne kultúrne podujatia.

(foto: Anežka Macková)

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia