Ocenili spoluzakladateľov Katolíckej univerzity

Ocenili spoluzakladateľov Katolíckej univerzity

RedakciaAktuality1.7.2021
Cenu si prevzal aj bývalý minister Martin Fronc.

Ocenenia osobnostiam, ktoré svojou angažovanosťou a podporou prispeli ku vzniku akademickej pôdy v Ružomberku a jej ďalšiemu rozvoju, odovzdal 30 júna rektor Katolíckej univerzity (KU) v Ružomberku Jaroslav Demko. Pamätnú medailu získali Ing. Július Brocka, JUDr. Ján Čarnogurský, doc. Mgr. Martin Fronc, JUDr. Pavol Hrušovský, Dr.h.c., RNDr. František Mikloško a in memoriam ju udelil prof. RNDr. Jánovo Pišútovi, DrSc. Následne boli ocenené osobnosti prijaté primátorom mesta Ružomberok, kde si prevzali Cenu mesta Ružomberok, ako najvyššieho ocenenia mesta Ružomberok.

Mesto Ružomberok si váži osobnosti, ktoré prispeli k vytvoreniu tamojšej KU, primátora Igor Čombor toto zdôraznil počas prijatia bývalých politikov, ktorí sa zaslúžili o v vznik KU. „Založenie KU považujem za jednu z najvýznamnejších udalostí v sedemstoročnej histórii mesta,“ konštatoval primátor. Pri tejto príležitosti spomenul genézu súvisiacu so vznikom katolíckej vysokej školy v meste. Dokazuje, že išlo o dlhý proces, ktorý bol úspešne zakončený v roku 2000 založením KU.

František Mikloško.

Primátor podotkol, že oslavy vzniku KU sa nemohli uskutočniť v takom rozsahu, ako boli plánované, lebo trvali protiepidemické opatrenia. Považuje za dôležité, aby sa nezabudlo na ľudí, ktorí stáli pri zrode ich univerzity. Z uvedeného dôvodu sa aj teraz uskutočnilo prijatie kresťanských politikov na pôde radnice. Poslanci aj predstavitelia mesta aj touto slávnosťou poďakovali im za pomoc, ktorú vynaložili pri prijatí zákona v Národnej rade SR, ktorým sa zriadila KU.

Bývalí politici P. Hrušovský, J. Čarnogurský, M. Fronc presadzovali, aby prvá katolícka vysoká škola na Slovensku sídlila v Ružomberku. Pritom sa uvažovalo aj o iných mestách, ale nakoniec sa rozhodlo, že Ružomberok má nielen historické predpoklady, ale aj tradíciu kresťanského školstva, ako aj objekty pre chod fakúlt a rektorátu.

Text a foto: Tibor Šuľa

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia