Od júla porastie cena vodného a stočného

Od júla porastie cena vodného a stočného

RedakciaAktuality10.6.2020

Výročnou správou Vodárenskej spoločnosti Ružomberok sa zaoberali poslanci na uplynulom zastupiteľstve.

Od roku 2022 povinnosť napojenia na kanalizáciu

„Pitnou vodou zásobujeme 52 tisíc obyvateľov, čo je takmer 92% obyvateľov okresu. Zvyšných 8%, čo je asi 4500 ľudí, tvoria obce, ktoré majú vodovod vo vlastnej prevádzke. Ide o Liptovskú Lúžnu, Komjatnú a Turík,“ vysvetlil riaditeľ spoločnosti Milan Mojš.

Pitná voda pochádza z podzemných zdrojov. Na kanalizáciu je pritom napojených 80% obyvateľov z nášho okresu. Ľudia, ktorí nie sú pripojení na verejnú kanalizáciu tam, kde je dostupná, tvoria asi 9% v rámci Vodárenskej spoločnosti a v rámci obcí ide o 3% obyvateľov. Mojš preto poznamenal, že od roku 2022 už budú mať všetci povinnosť napojiť sa na verejnú kanalizáciu na miestach, kde je vybudovaná. „A to aj v prípade, že majú odsúhlasené vlastné žumpy, alebo čistiarne odpadových vôd na kanalizáciu,“ pripomenul.

Cena vodného a stočného sa mení

Ako ďalej doplnil, od roku 2014 nebola menená cena vodného, cena stočného bola mierne zvýšená v roku 2018.

„Vodárenská spoločnosť požiadala v septembri 2019 Úrad

Milan Mojš predstavil na mestskom zastupiteľstve výročnú správu Vodárenskej spoločnosti Ružomberok. Zdroj: Viktor Mydlo

pre reguláciu sieťových odvetví o novú cenu vodného. Rozhodnutie prišlo koncom roka 2019, účinnosť nadobudla v januári 2020. Spoločnosť má v stanovách, že cena vodného a stočného sa môže meniť len na základe odsúhlasenia valného zhromaždenia,“ uviedol Mojš.

To novú cenu odsúhlasilo na konci mája a meniť sa bude od začiatku júla z 0,8952€/m3 na 0,9629€/m3.

Vodári majú v pláne investovať

Ako ďalej informoval, spoločnosť dosiahla zisk po zdanení vyše 252 tisíc eur, čo predstavuje nárast oproti predchádzajúcemu roku o takmer 70 tisíc. Vodári tiež investujú, aby zabezpečili rozvody vody a kanalizácie pre novobudované výstavby, či už individuálnu bytovú výstavbu alebo obytné domy. Počas minulého roka investovali 616 tisíc eur, z toho 580 tisíc eur z vlastných zdrojov a 37 tisíc zo spoluúčasti. Zrekonštruovali napríklad kanalizáciu na Tatranskej ceste, v areáli Texicomu postavili verejný vodovod k spoločnostiam GATE a STIRILAB a v Liptovskej osade rozšírili kalové hospodárstvo. V pláne ešte majú napríklad rekonštrukciu ČOV Vlkolínec, či rekonštrukciu čerpacej stanice odpadových vôd v Liskovej.

V tomto roku je už citeľný pokles spotreby vody

Na výdatnosti prameňov sa do značnej miery podpisuje suho.

„Hlavný zdroj pre Ružomberok je z Liptovských Revúc, Liptovskej Osady, Jaziercov a Bukoviny, ktorý ide do vodojemu. Ide o výdatné zdroje s dostatkom vody. Horšie je to v niektorých obciach, hlavne v Stankovanoch, Švošove a v Hubovej, kde sú zdroje viac závislé od zrážok,“ vysvetlil Mojš.

Spoločnosť očakáva v tomto roku oveľa menšie tržby, keďže je zmrazený cestovný ruch. Uzatvorené sú kúpele Lúčky, Bešeňová, Gothal, kde bola veľká spotreba pitnej vody. Toto zníženie spotreby platí aj v prípade hotelov a reštaurácií.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia