Od pondelka sa okres Ružomberok zafarbí na čierno

Od pondelka sa okres Ružomberok zafarbí na čierno

RedakciaAktuality27.10.2021

Tretia vlna pandémie naberá na sile aj na Liptove. Za posledných sedem dní testy odhalili takmer 200 infikovaných, pričom pri PCR testoch pozitivita dosiahla až 24 percent.

Vírus sa rýchlo šíri hlavne v školách. Mladí ľudia do 18 rokov predstavujú až 28 percent. Pomôcť by mohli päťdňové jesenné prázdniny, ktoré začínajú zajtra a končia v utorok 2. novembra.

V októbri zomrelo v Ústrednej vojenskej nemocnici na Covid – 19 osem pacientov. Obsadené majú tri umelé pľúcne ventilácie zo šiestich, hospitalizovaných je 17 pacientov s koronavírusom, voľných lôžok je zatiaľ 20.

Aj tieto čísla prispeli k tomu, že od pondelka, 1. novembra, bude okres Ružomberok v covidovom semafore čierny. Pre ľudí to prinesie výrazné obmedzenia, veľa z nich sa už bude týkať aj očkovaných. Okres Liptovský Mikuláš čierna farba minula tesne.

Ani jeden z týchto okresov nemá možnosť znížiť farbu opatrení o jeden stupeň vďaka očkovaným nad 50 rokov. Potrebuje ich aspoň 65 percent. Bližšie k tomu má Ružomberok s takmer 64 percentami.

Žilinský samosprávny kraj sa snaží pomôcť mobilnými vakcinačnými tímami. Vakcizuzka teraz jazdí do väčších miest, v piatok, 29. októbra príde aj do Ružomberka. Očkovať budú bez objednania jednodávkovou vakcínou Janssen od Johnson&Johnson v Koniarni od 11:00 hod do 17:00 hod (s prestávkou o 14:00 hod -14:30 hod).

OPATRENIA PLATNÉ V BORDOVÝCH A ČIERNYCH OKRESOCH

RÚŠKA

Bordové a čierne okresy: V interiéroch vrátane prostriedkov verejnej dopravy a taxíkov je povinné mať na nose aj ústach respirátor. V exteriéri platí povinné prekrytie horných dýchacích ciest, a to buď rúškom, repsirátorom, šálom alebo šatkou, ak ste od cudzích osôb menej ako dva metre.

Z prekrytia horných dýchacích ciest platia aj výnimky, ktorú sú podrobne uvedené vo vyhláške ÚVZ SR č. 250

NÁVŠTEVY V ZDRAVOTNÍCKYCH ZARIADENIACH

Návštevníkmi budú môcť byť osoby, ktoré spĺňajú definíciu plne zaočkovanej osoby, prekonali ochorenie COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami, alebo majú negatívny výsledok testu na ochorenie COVID-19:

- PCR alebo LAMP test nie starší ako 72 hodín od odberu.

- Antigénový test nie starší ako 24 hodín od odberu.

Netýka sa to osôb, ktoré privážajú či sprevádzajú pacientov na vyšetrenie alebo hospitalizáciu, len osôb, ktoré prichádzajú navštíviť hospitalizované osoby.

Regionálne úrady verejného zdravotníctva môžu vo svojej územnej pôsobnosti nariadiť aj miernejšie alebo prísnejšie opatrenia.

PREVÁDZKY A PODUJATIA

Prevádzky, okrem typov prevádzok stanovených vyhláškou, a organizátori hromadných podujatí si musia vybrať, v akom režime budú fungovať:

Základ: Prístup pre všetky osoby

OTP: Prístup pre očkovaných, testovaných, a po prekonaní COVID-19, pričom negatívny výsledok má byť z:

- PCR alebo LAMP testu nie starší ako 72 hodín od odberu

- antigénového testu nie starší ako 48 hodín od odberu

Očkovaní: pre kompletne zaočkovaných, teda:

- 14 dní po podaní druhej dávky dvojdávkovej vakcíny

- 21 dní po zaočkovaní jednodávkovou vakcínou

- 14 dní po prvej dávke ktorejkoľvek vakcíny, ak bola osoba zaočkovaná do 180 dní od prekonania COVID-19.

- na účely vyhlášok k obmedzeniam prevádzok a organizácii hromadných podujatí sa ako kompletne zaočkované posudzujú aj deti do veku 12 rokov a 2 mesiace.

Režim, v ktorom prevádzka funguje, musí viditeľne vyznačiť vo svojich priestoroch. Organizátor hromadného podujatia rovnako musí pri vstupe viditeľne označiť, ktorým osobám umožní vstup.

Vstup a pobyt v prevádzke alebo do priestorov hromadného podujatia musí prevádzkovateľ/organizátor povoliť len zákazníkom/účastníkom vo zvolenom režime.

Režim (základ, OTP, kompletne zaočkovaní) na vstupe do prevádzky si nie sú povinné označiť esenciálne prevádzky a služby vymenované v § 2 odsek 2 predmetnej vyhlášky. Ide napríklad o potraviny, drogérie, lekárne, očné optiky a predajne zdravotníckych pomôcok, kúpele poskytujúce procedúry na základe návrhu lekára, predajne novín a tlačovín, predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie, knižnice, čerpacie stanice, opravovne a servis elektroniky strojov, služby STK a emisnej kontroly a podobne. Tieto prevádzky a služby si nemusia stanoviť režim ani v čiernom okrese. Ostatné prevádzky a služby, ktoré majú povolenú činnosť v čiernom okrese, si musia zvoliť režim OTP alebo režim zaočkovaní.

HROMADNÉ PODUJATIA

Bordové okresy:

Zaočkovaní: bez kapacitného limitu

OTP: 25 % kapacity, pokiaľ nie je kapacita určiteľná, max. 50 osôb

Základ: max. 6 osôb

Organizátor je povinný uchovávať zoznam a kontakty na účastníkov 14 dní po skončení podujatia, po 14 dňoch je povinný ich zničiť.

Čierne okresy:

Zaočkovaní: max. 100 osôb

OTP: zakázané

Základ: zakázané

Organizátor je povinný uchovávať zoznam a kontakty na účastníkov 14 dní po skončení podujatia, po 14 dňoch je povinný ich zničiť.

Podujatia (s výnimkou svadieb, večierkov, osláv a iných obdobných podujatí alebo podujatí v prevádzkach verejného stravovania), kde sú zaočkovaní všetci účastníci, sú v zelených až bordových okresoch bez kapacitného limitu. Ak je účasť vyššia ako 1000 osôb, je potrebné toto podujatie ohlásiť najneskôr 48 hodín pred začiatkom miestne príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva.

Ak sa podujatie koná v exteriéri, organizátor ho musí ohradiť a vyznačiť jeho vstup a výstup.

ŠPORTOVÉ PODUJATIA - SÚŤAŽE, LIMITY PRE ŠPORTOVCOV

Bordové okresy:

Zaočkovaní: bez kapacitného limitu

OTP: 50 osôb na sektor

Základ (len tréningy): 6 osôb na sektor

Divácka kapacita na športových podujatiach sa riadi všeobecnými pravidlami pre hromadné podujatia.

Čierne okresy:

Zaočkovaní: max. 100 osôb

OTP: zakázané (iba profesionálne súťaže menované vo vyhláške)

Základ: zakázané

KULTÚRNE PODUJATIA:

Bordové okresy:

Zaočkovaní: bez kapacitného limitu

OTP: 50 % kapacity, avšak do 150 osôb v interiéri a do 200 osôb v exteriéri

Základ: zakázané

Čierne okresy:

Zaočkovaní: max. 100 osôb

OTP: zakázané

Základ: zakázané

Podrobnejšie informácie na https://kulturnysemafor.sk

BOHOSLUŽBY

Bordové okresy:

Zaočkovaní: bez kapacitného limitu

OTP: maximálne 25 % kapacity priestorov, najviac 50 osôb

Základ: 1 osoba / 15 m2 kapacity priestoru (ak je podlahová plocha menšia ako 90 m2, tak max. 6 osôb)

Čierne okresy:

Zaočkovaní: max. 100 osôb

OTP: 1 osoba / 15 m2 kapacity priestoru (ak je podlahová plocha menšia ako 90 m2, tak max. 6 osôb)

Základ: 1 osoba / 25 m2 kapacity priestoru (ak je podlahová plocha menšia ako 150 m2, tak max. 6 osôb)

OBRAD SOBÁŠA ALEBO KRSTU

Bordové okresy:

Zaočkovaní: bez kapacitného limitu

OTP: 25 % kapacity, pokiaľ nie je kapacita určiteľná, max. 50 osôb

Základ: max. 6 osôb

Čierne okresy:

Zaočkovaní: max. 100 osôb

OTP: zakázané

Základ: zakázané

SVADBY, OSLAVY, VEČIERKY A INÉ OBDOBNÉ PODUJATIA ALEBO PODUJATIA V PREVÁDZKACH VEREJNÉHO STRAVOVANIA

Organizátor je vždy povinný uchovávať zoznam a kontakty na účastníkov 14 dní po skončení podujatia, po 14 dňoch je povinný ich zničiť.

Bordové okresy:

Zaočkovaní: max. 20 osôb

OTP: zakázané

Základ: zakázané

Čierne okresy:

Zaočkovaní: zakázané

OTP: zakázané

Základ: zakázané

TAXISLUŽBY

Bordové okresy: najviac dve osoby v jednom rade - vrátane vodiča

Čierne okresy: najviac dve osoby vo vozidle

Červené, bordové a čierne okresy: po každom zákazníkovi dezinfekcia priestorov pre zákazníkov (dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom).

UMELÉ KÚPALISKÁ

Bordové okresy:

Zaočkovaní: 25 % kapacity

OTP: najviac 10 osôb

Základ: zakázané

Čierne okresy:

Zaočkovaní: najviac 10 osôb

OTP: zakázané

Základ: zakázané

Prevádzky poskytujúce služby za účelom tréningu športových klubov majú osobitné pravidlá popísané vo vyhláške.

VLEKY A LANOVKY

Vleky, teda nie uzatvorené kabínky, sú otvorené pre plne zaočkované osoby alebo osoby v režime OTP v prevádzke vo všetkých farbách COVID semaforu.

Kapacitné obmedzenia sa týkajú iba kabínkových lanoviek:

Bordové okresy:

Zaočkovaní: 50 % kapacity

OTP: kabínkové lanovky zakázané

Základ: kabínkové lanovky zakázané

Čierne okresy:

Zaočkovaní: 25 % kapacity

OTP: kabínkové lanovky zakázané

Základ: kabínkové lanovky zakázané

OBCHODNÉ DOMY

Červené, bordové a čierne okresy: najviac 1 osoba na 15 metrov štvorcových, zatvorené sedacie sekcie a detské kútiky.

HOTELY A PODOBNÉ UBYTOVACIE SLUŽBY

Červené a bordové okresy:

Zaočkovaní: ubytovanie bez kapacitných obmedzení

OTP: 2 dospelé osoby na izbe alebo členovia jednej domácnosti na samostatnej izbe

Základ: ubytovanie zakázané

Čierne okresy:Ubytovanie zakázané, to sa netýka dlhodobého ubytovania, karanténneho ubytovania, krátkodobého ubytovania v súvislosti s výkonom práce alebo podnikania a služieb nevyhnutného ubytovania za účelom návštevy zdravotníckeho zariadenia.

REŠTAURÁCIE A OSTATNÉ ZARIADENIA VEREJNÉHO STRAVOVANIA

Bordové okresy:

Zaočkovaní: exteriér bez kapacitných obmedzení, interiér 4 osoby pri jednom stole alebo osoby z jednej domácnosti; v interiéri rozostup stolov najmenej 2 metre, konzumácia len posediačky

OTP: povolený len exteriér, bez kapacitných obmedzení, rozostup stolov v exteriéri najmenej 2 metre

Základ: okienkový predaj a rozvoz

Pre predaj jedál so sebou alebo prostredníctvom donáškovej služby neplatia obmedzenia.

Čierne okresy:Povolený len predaj zabalených jedál so sebou alebo prostredníctvom donáškovej služby.

FITNESS CENTRÁ

Bordové okresy:

Zaočkovaní: 20 zákazníkov alebo 1 zákazník na 15 m2

OTP: zakázané

Základ: zakázané

Čierne okresy: Zakázané pre všetky režimy.

MÚZEÁ, GALÉRIE, VÝSTAVNÉ SIENE

Bordové okresy:

Zaočkovaní: hromadné prehliadky v skupinách bez kapacitných obmedzení

OTP: individuálne prehliadky len do počtu 1 osoba na 15 metrov štvorcových

Základ: zakázané

Čierne okresy:

Zaočkovaní: individuálne prehliadky len do počtu 1 osoba na 15 metrov štvorcových

OTP: zakázané

Základ: zakázané

WELLNESS, AKVAPARKY, PRÍRODNÉ A LIEČEBNÉ KÚPELE

Liečebne na predpis lekára: neplatia kapacitné obmedzenia

Bordové okresy: Činnosť povolená do 10 osôb len pre prevádzky, ktoré sú súčasťou ubytovacích zariadení a poskytujú služby len pre plne zaočkovaných ubytovaných hostí.

Čierne okresy: Zakázané pre všetky režimy

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia