Odborne oprášená Dáma v hermelínovom plášti

Odborne "oprášená" Dáma v hermelínovom plášti

RedakciaAktuality1.6.2023

Liptovské múzeum nechalo reštaurovať Portrét dámy v hermelínovom plášti. Figurálnu maľbu mladej ženy v slávnostnom oblečení z obdobia okolo roku 1750 vytvoril neznámy autor olejomaľbou na plátne a do zbierok Liptovského múzea bola nadobudnutá darom od rodiny z Paludze v septembri roku 1947. Reštaurátorské práce realizovala v mesiacoch jún 2022 až marec 2023 akademická maliarka Mária Ďuricová.

Analýzou daného stavu sa zistilo, že maľba bola v minulosti podrobená reštaurátorským zásahom vrátane rozsiahlych olejových premalieb. Navyše, obraz bol v minulosti nevhodným spôsobom dublovaný na nové plátno, čo spôsobilo jeho ďalšie poškodenie. Okrem poškodení z neodborných zásahov maľba obsahovala aj nános sedimentov a prachu, ktoré vznikli pravdepodobne nesprávnou manipuláciou s dielom. Prvotné reštaurátorské zásahy odhalili aj poškodenia fyzikálneho charakteru, najmä trhliny, poškodenie spôsobené hrdzavením klincov, dieru v plátne a reznú ranu, ktorá sa nachádzala v tvárovej časti diela.

Z diela bolo odstránené hrubé dublované plátno vrátane lepiacej hmoty. Následne boli chýbajúce miesta starého plátna doplnené novým plátnom. Pôvodná maliarska vrstva bola stabilizovaná, zabezpečená a reštaurátorka pristúpila ku odstraňovaniu rozsiahlych premalieb, retuši a napnutiu na nový podrám.

Cena odborných zásahov predstavovala sumu 3 500 eur eur a Liptovské múzeum na ich realizáciu použilo prostriedky získané z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia s príspevkom Žilinského samosprávneho kraja.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia