Odborník na dopravu Rastislav Cenký:  Zdržiavanie výstavby D1 nemá zmysel, ide proti občanom

Odborník na dopravu Rastislav Cenký: Zdržiavanie výstavby D1 nemá zmysel, ide proti občanom

RedakciaAktuality3.4.2019

Ako hodnotíte kroky aktivistov, ktoré zdržiavajú výstavbu?

„Nemá zmysel sa donekonečna opakovať a poukazovať na neschopnosť kompetentných úradov stavať a dokončovať výstavbu v zmysle pôvodných schválených zámerov a časových plánov. Nemá zmysel tiež donekonečna opakovať, že výstavba cestnej infraštruktúry sa stala predmetom kšeftovania, politických bojov a cez zdržiavanie konaní spôsobom pretláčania vlastných záujmov, v ktorých sa často strácajú úprimné a správne námietky a pripomienky v prospech spoločnosti. Každopádne zdržiavanie výstavby je asi tým najhorším výsledkom. Je aj v záujme obyvateľov okolitých miest a obcí, aby sa výstavby úseku D1 Hubová – Ivachnová pohla a čo najrýchlejšie dokončila.“

Aktivisti však na svoj postup majú právo. Nie sú ich kroky pochopiteľné?

Na jednej strane chápem kroky aktivistov, využiť všetky možnosti na presadenie svojich požiadaviek, na strane druhej, musíme vnímať verejný a celospoločenský záujem, ktorý je v prospech čo najrýchlejšej dostavby severnej diaľnice a všetkých jej súčastí. Bohužiaľ, v čase prípravy, keď sa k projektom bolo možné sa vyjadrovať a na základe zmien ich korigovať, dotknuté subjekty nekonajú zodpovedne a potom v priebehu realizácie sa námietkami a súdnymi konaniami realizačná fáza zdržuje, a tým nie len predražuje, ale tiež znižuje kvalitu života obyvateľom priľahlých sídel.

Prečo sa výstavba tohto kritického úseku diaľnice tak predlžuje?

Na Slovensku je zvykom, že od vyhlásenia súťaže až po prvý výkop prebehnú aj dva roky. To je tiež príklad stavby D1 Hubová – Ivachnová. Súťaž na zhotoviteľa bola vyhlásená v októbri 2011 a vyhodnotenie súťaže prebehlo v októbri 2013. Navyše odovzdanie staveniska a prvé výkopové práce začali v decembri 2013.

Celý proces však začal ešte oveľa skôr.

Áno, súťaž na dokumentáciu na výstavbu úseku Hubová – Ivachnová vyhlásila Národná diaľničná spoločnosť v marci 2006 (pôvodne sa mala súťažiť už v roku 2004). Súťaž na zhotoviteľa bola vyhlásená v Úradnom vestníku Európskej únie koncom roka 2011 a lehota na predkladanie ponúk a otváranie obálok bola 5. marca 2012. Odovzdanie staveniska a prvé výkopové práce začali v decembri 2013. Ak zrátame obdobie, kedy bola vyhlásená súťaž na zhotoviteľa projektovej dokumentácie (rok 2006), dostaneme sedem rokov od prípravy až po prvý výkop a 13 rokov do dnes. Mimochodom, len pre zaujímavosť, vedenie NDS sľúbilo, že ak pôjde všetko tak ako má, diaľnica do Ružomberka bude hotová do roku 2011. Takže opäť zopakujem – Zdržiavanie výstavby je najmä proti občanom, ktorí výstavbu financujú platením daní tomuto štátu.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia