Odišiel pán Stanislav Bašnák

Odišiel pán Stanislav Bašnák

RedakciaAktuality23.1.2023

Pán Bašnák prišiel do Ružomberka v roku 1953. Po ukončení štúdia na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave nastúpil do SCP na umiestenku. Umiestenka bola limitovaná na 3 roky. Mladý inžinier však zostal v Ružomberku natrvalo a z fabriky odchádzal ako senior. A aj po odchode na dôchodok rád pomáhal kolegom svojimi vedomosťami a skúsenosťami.

Vo fabrike sa stretla silná skupina mladých technikov, ktorým záležalo na rozvoji fabriky. Predpoklady pre rozvoj mali papierne hlavne v tradícii výroby, domácej surovinovej základni, ochotných a pracovitých ľuďoch. Čo rozvoj fabriky brzdilo bolo zastaralé technologické zariadenie.

Vtedajší režim sa ťažko stotožňoval s návrhom veľkej investície do výstavby nového komplexu na výrobu celulózy a papiera. Pán Bašnák bol jeden z tých, ktorí pripravovali projekt novej fabriky a cieľavedome, neúnavne, predkladali žiadosti na pridelenie prostriedkov na investíciu.

Pri príležitosti osláv storočnice papierní nakoniec rozhodli nadriadené orgány o prijatí návrhu na rekonštrukciu a modernizáciu výroby našej fabriky. Pán Bašnák bol v tomto čase, čase výstavby celulózky, už podnikovým riaditeľom, vtedy národného podniku SCP Ružomberok. Investícia do CPK bola jedna z najdôležitejších v dejinách papierenského priemyslu v Ružomberku.

Výstavba novej celulózky a potom aj nového PS 18 sa stali základným kameňom ďalšieho rozvoja fabriky. Tento základ položila generácia pána Bašnáka.

Veľké poďakovanie patrí pánovi Stanislavovi Bašnákovi aj za to, že svoje skúsenosti a vedomosti posúval ďalej a pripravil mnohých významných odborníkov , naučil ich triezvo a zodpovedne využiť svoj potenciál pre úspech fabriky a na profesionálnu prácu v papierňach pripravil mnohých odborníkov.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia