Odišiel zakladajúci člen OZ Ružomberčan

Odišiel zakladajúci člen OZ Ružomberčan

RedakciaAktuality30.6.2023

Igor Vince nás opustil včera 29. júna 2023 vo veku 77 rokov. S úctou budeme na neho spomínať a pripomínať si jeho smelé plány a úprimné rady.

S úctou spomíname na Igora Vinceho.

Do Ružomberka Igora Vinceho pritiahla práca a príroda. Po skončení vysokoškolského štúdia nastúpil do SCP Ružomberok, kde pôsobil na technických a neskôr na manažérskych pozíciách. Významne sa podieľal na príprave podkladov pre výstavbu CPK. Od roku 1989 pôsobil vo vrcholovom manažmente podniku. V rokoch 1992 až 1995 bol podnikovým riaditeľom. Rozhodoval v náročných situáciách, ktoré ovplyvnila zmena spoločenského zriadenia, podporovaný tímom spolupracovníkov, tvoril novú cestu ružomberských papierní. Počas celého pôsobenia v papierňach sa výrazne venoval otázkam stratégie, modernizácie a rozvoju podniku, hlavne riešeniu ekológie a dopadu výroby na životné prostredie.

Igor Vince bol veľký milovník prírody, turistiky, ale aj strojov, ktoré človeku dovolia pozerať sa na zem z vtáčej perspektívy. Aktívnym zostal aj v dôchodkovom veku, svojimi vedomosťami a skúsenosťami pomáhal rozvoju mesta. Bol jeden zo zakladajúcich členov OZ Ružomberčan. Pána Igora Vinceho charakterizovala pokora, oddanosť, cieľavedomosť, hľadanie cesty spolupráce fabriky a mesta Ružomberok.

Sú to smutné chvíle, keď niekto z našej blízkosti odíde. Sú to chvíle, keď si s bolesťou v srdci uvedomujeme, že jeho prítomnosť je už minulosťou.

Manželke a rodine pána Vinceho vyjadrujeme hlbokú úprimnú sústrasť.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia