Odpustová slávnosť na Magurke

Odpustová slávnosť na Magurke

RedakciaAktuality18.10.2022

Tento rok sa tak stalo 15. októbra. Je povzbudzujúce, že veriaci zo širokého okolia Magurky si každoročne dajú tú námahu a putujú na túto duchovnú horu, na odpustovú slávnosť Ružencovej Panny Márie, kde sa môžu duchovne povzbudiť a zároveň vytvoriť srdečné ľudské spoločenstvo. Tohto roku bol kazateľom duchovný otec Ondrej Švančara z P. Ľupče. Pozval si aj správcu farnosti v Liptovských Sliačoch Jaroslava Chovanca a evenjelického farára z P. Ľupče Jána Molčana.

Dôvody slávenia sviatku Ružencovej Panny Márie priblížil v homílii. K sviatočným okamihom prispeli aj spevokol z Námestova pod vedením rehoľnej sestry Rudolfy a hudobná a spevácka skupina Sliačanská sedmička z L. Sliačov.

Osada Magurka vznikla už v 13. storočí. Nevieme presne, do akej farnosti banská patrila, ale dá sa predpokladať, že v jej začiatkoch bola filiálkou Partizánskej Ľupče. Po reformácii r. 1704 bola Magurka začlenená do obvodu farnosti Ružomberok. Do tohto obvodu patrila Liptovská Lúžna, Liptovská Osada aj Liptovské Revúce. Podľa kanonickej vizitácie z roku 1825 bola Magurka filiálkou L. Lúžnej. Z nej sa dozvedáme, že prvú drevenú kaplnku si baníci na Magurke vybudovali svojpomocne v roku 1798. Schádzali sa v nej na bohoslužbách, keď im počasie nedovoľovalo ísť do L. Lúžnej. Na Magurke bolo v roku 1825 - 130 katolíkov a 8 evanjelikov. V roku 1912 bol postavený murovaný kostol a zasvätený bol sv. Klementovi, patrónovi pôvodného dreveného kostolíka. Svätý Klement (+okolo r. 100 n.l.) bol pápež a mučeník. Pokladal sa všeobecne za mučeníka rannokresťanských čias. Podľa literárnej pamiatky Skutky sv. Klementa zo 4. storočí bol pre svoje obratné a rozsiahle apoštolské pôsobenie v Ríme poslaný do vyhnanstva na Krym. Tu musel ťažko pracovať v baniach, preto sa stal patrónom baníkov. Zabili ho údajne tak, že ho hodili do mora s kotvou okolo krku. Preto je aj patrónom námorníkov.

Nevieme, kedy presne sa začala sláviť slávnosť – odpust Ružencovej Panny Márie. Podľa žijúcich pamätníkov na Magurke si veriaci uctievali P. Máriu ružencom ešte v časoch, keď Mugurka patrila do L. Lúžnej.

Dnes je súčasťou farnosti P. Ľupče. Ale aj vo farnostiach L. Lúžna, Ludrová, L. Sliače, L. Revúce, L. Kľačany si veriaci veľmi uctievajú P. Máriu a radi za ňou putujú na Magurku. Magurka bola odjakživa pre ľudí symbolom práce, zárobku a zabezpečenia každodenného chlebíka. Dnes ľudia prichádzajú na Magurku za rekreáciou a hlavne oddychom. Magurka sa pre veriacich kresťanov stala symbolom Duchovnej hory. Každý odišiel z toho kopca akýsi iný, radostnejší a oslobodený od každodenných starostí.

Text a foto: Tibor Šuľa

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia