Ohrozená výstavba diaľnice Hubová-Ivachnová? Chystá sa ďalšia žaloba

Ohrozená výstavba diaľnice Hubová-Ivachnová? Chystá sa ďalšia žaloba

RedakciaAktuality2.4.2019

Už v minulosti sa voči Tunelu Čebrať ohradili domáci, aktivisti podali žalobu, ale situácia sa neustálila a problémy pokračujú. V súčasnosti je právoplatné záverečné stanovisko Environmental Impact Assessment (EIA). Ide o druhostupňové rozhodnutie, keďže v minulosti sa obyvatelia už raz odvolávali, avšak neúspešne. Podľa nášho zdroja pripravujú aktivisti ďalšiu žalobu. „Obyvatelia Hrboltovej majú právo podať správnu žalobu, ktorá nerieši vecnosť rozhodnutia, ale len procesný postup v zmysle správneho poriadku. Takáto žaloba nemá odkladný účinok,“ povedal pre portál Žijem v Ružomberku Tomáš Mišovič, poradca primátora pre dopravu a infraštruktúru. Problematický je stále Tunel Čebrať, pre ktorý sa už na pár rokov vystavba dialnice zastavila a nasledovala vlna analýz. Jedna z aktivistiek a zároveň komunálna poslankyňa Anna Šanobová stála za tým, aby kompetentní posúdili aj možnosť iného trasovania tunela. Okrem žaloby prišla do výstavby aj petícia. Protestovalo Občianske združenie Zdravý domov a podobné námietky podal na ministerstvo Výbor mestskej časti Hrboltová, ktorého predsedníčkou je práve Anna Šanobová.

Čakajú na zmenu územného rozhodnutia

Národná diaľničná spoločnosť by mala v nasledujúcich dňoch predložiť návrh na zmenu územného rozhodnutia a podľa Mišoviča budú konať v zmysle správneho poriadku, podľa ktorého aj padne rozhodnutie. Výstavba by sa tak na diaľničnom úseku nemala predlžovať, ale pokračovať podľa plánovaného harmonogramu. „Nepredpokladáme, že dôjde k zásadným zdržaniam. Občania Hrboltovej využívajú svoje právo a na ich námietky bolo vždy odpovedané a v prípade procesu EIA aj rozhodnuté tak, že ich námietky sú irelevantné a rozhodnutie je správne a právoplatné,“ dodal Tomáš Mišovič.

Čo sa aktuálne v úseku Hubová - Ivachnová deje?

V tejto súvislosti sme oslovili aj Národnú diaľničnú spoločnosť. Podľa oficiálneho stanoviska je zrejmé, že na diaľnici momentálne pracujú na násypoch pod teleso diaľnice z materiálu, ktorý je získaný z realizácie geologických prác a z tohto materiálu robia aj násypy k oporám mostných objektov. V tomto roku plánujú realizovať prekládku cesty I/18 pri Ivachnovej smerom na most SO 218-00, takže cestu v smere od Liptovského Mikuláša odklonia pri zjazde z diaľnice na most, a potom začnú s prácami na budovaní násypu na terajšej ceste I/18.

Zdroj: Pravda

Padla dohoda

Na informatívnom stretnutí, ktoré bolo 12. marca, sa dotknuté strany dohodli na ďalšej spolupráci a postupe prípravy a výstavby úseku D1 Hubová – Ivachnová. Na verejnom rokovaní, ktoré sa opieralo o záverečné stanovisko EIA, diskutovali všetci členovia pracovnej skupiny, ktorú tvorili zástupcovia Národnej diaľničnej spoločnosti, združenia a projektanti, zástupcovia Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky a predstavitelia obyvateľov obcí a ďalších dotknutých strán. V diskusii polemizovali nad všetkými problematickými okruhmi výstavby. „Diskutovanými okruhmi boli predovšetkým prístupové komunikácie na stavenisko a opatrenia na zmiernenie negatívnych vplyvov výstavby úseku na obyvateľov mesta Ružomberok a mestskej časti Hrboltová,“ priblížila Michaela Michalová, hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti. Dodala, že na stretnutí sa všetci zúčastnení dohodli, že sa budú raz za pol roka stretávať so zástupcami obyvateľov a obcí a informovať ich o postupe výstavby úseku D1 Hubová – Ivachnová.

Pripravuje sa Memorandum

Na základe platnej dohody plánujú pripraviť Memorandum o spolupráci. Vyplynulo to zo vzájomnej dohody medzi primátorom mesta Ružomberok Igorom Čomborom, zástupcami Národnej diaľničnej spoločnosti a Ministerstvom dopravy a výstavby SR. Návrh sa bude týkať predovšetkým spolupráce medzi nimi počas realizácie výstavby diaľničného úseku D1 Hubová - Ivachnová. „Žiadne komunikácie v mestskej časti Hrboltová sa nebudú využívať pre potreby stavby. Budúce prístupové komunikácie sa vybudujú po získaní potrebných povolení a budú situované mimo obytnej časti Hrboltová,“ uzavrela Michalová.

Téme sa venujeme aj naďalej, zajtra prinesieme rozhovor s riaditeľom Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo Rastislavom Cenkým, v ktorom budeme hovoriť o tom, že zdržiavanie výstavby diaľnice ide proti občanom.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia