Opäť sme vstúpili do Literárneho KUpé

Opäť sme vstúpili do Literárneho KUpé

RedakciaAktuality7.10.2023

Katolícka univerzita v Ružomberku a jej Univerzitná knižnica sú povestné usporadúvaním rôznych akcií. Medzi zabehnuté patria výstavy, privítavania kníh, autorské čítania ....až po rôzne besedy. Jednou z nich, v rámci ktorej boli predstavené aj nové knihy, bolo stretnutie troch ružomberských spisovateľov, v rámci tradičného podujatia Literárne Kupé/Záhyby pamäte.

Konalo sa 3.10.2023 v priestoroch Univerzitnej knižnice KU. Počas uvedenej literárnej aktivity sa predstavili autori Silvia Kaščáková so svojou básnickou zbierkou Rakúsky domov dôchodcovJuraj Kuniak s knižkou básní Ako sme sa stali a Ján Kudlička so svojimi Denníkmi. Moderátorsky sa podujatia zhostila Jana Juhásová z Katedry slovenského jazyka a literatúry FF KU, ktorá bola aj usporiadateľkou predmetnej akcie. Spoluúčasť na projekte prijal aj Klub nezávislých spisovateľov.

„Literárna dielňa KNS 2023“, ktorý podporil aj Fond na podporu umenia. Zaujímavé rozprávanie, čítanie a odpovede na mnohé otázky zaujali plnú sálu prítomných, medzi ktorými nechýbali ani rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku doc. Ing. Jaroslav Demko, PhD. a riaditeľ jej Univerzitnej knižnice Ing. Radislav Kendera, PhD. Priestor na stretnutie s osobnosťami literárneho života využilo aj mnoho mladých záujemcov.

R. A. Ružomberský 

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia