Opätovne v čele strojníckej fakulty

Opätovne v čele strojníckej fakulty

RedakciaAktuality17.5.2021

Menovací dekrét mu vo štvrtok 6. mája odovzdal poverený rektor STU, Oliver Moravčík. Stalo sa tak na základe výsledkov volieb, ktoré boli 27. apríla. Profesor Ľ. Šooš vstupuje už do štvrtého funkčného obdobia. Za hlavný cieľ si kladie posúvať SjF STU stále vpred, aby poskytovala mladým ľuďom kvalitné vzdelanie.

Opätovné zvolenie do funkcie dekana vníma predovšetkým ako veľkú zodpovednosť za ďalší osud SjF STU, ktorá je Alma mater všetkých strojníckych a materiálovo-technologických fakúlt na Slovensku. Za zásadnú potrebu považuje dohliadať na to, aby fakulta v optimálnou symbióze medzi pedagógmi a študentmi aj naďalej pripravovala najžiadanejších absolventov v priemysle.

„Z pohľadu pedagogiky musíme v najbližších dvoch rokoch úspešne zvládnuť proces akreditácie našej fakulty. Veľkú pozornosť budeme venovať obnove laboratórií ako základného predpokladu pre kvalitnú pedagogiku a výskum. Z pohľadu osvety vynaložíme veľa úsilia preto, aby sa zvýšilo spoločenské uznanie technického vzdelania ako základného predpokladu pre žiadané a dobre platené zamestnanie,” zdôraznil dekan SjF STU Ľ. Šooš.

Ľ. Šooš, je rodákom z ružomberského Bieleho Potoka. Je uznávanou kapacitou v oblasti zhodnocovania rôznych druhov odpadov a environmentálnych technológií, čo dokladuje celým radom vedeckých a odborných publikácií a citácií, členstvom v organizačných a programových výboroch a členstvom v odborných poradných orgánoch a organizáciách

Tibor Šuľa

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia