Opatrenia v súvislosti s pandémiou stáli kraj takmer pol milióna eur

Opatrenia v súvislosti s pandémiou stáli kraj takmer pol milióna eur

RedakciaAktuality29.4.2020

Virtuálne krajské zastupiteľstvo sa po trojmesačnej prestávke nieslo predovšetkým témou pandémie a jej dopadom na fungovanie a kondíciu kraja.

Samosprávne kraje sú financované z prerozdelenia výnosu dane z príjmov fyzických osôb. Vzhľadom na prísne opatrenia na zabránenie šírenia nového koronavírusu počítame na základe prognóz s výpadkom daňových príjmov v objeme od 8 mil. eur do 32 mil. eur (v prípade najhoršieho scenára),“ povedala županka Erika Jurinová a dodala, že sa s daňami dostane kraj na úroveň rozpočtu roku 2020 niekedy o dva roky.

Vplyv opatrení na všetky oblasti

Rozpočet kraja a všetkých 113-tich organizácií podľa Jurinovej pripravila mimoriadna situácia okolo nového koronavírusu okrem výnosov z daní aj o príjmy v oblasti kultúry, vzdelávania, sociálneho zabezpečenia aj zdravotníctva (nevykonávané zákroky). Ku koncu júna predpokladajú výpadok v týchto oblastiach vo výške štyroch miliónov eur.

Zároveň sa kraju navýšili výdavky v oblasti prímestskej autobusovej dopravy (kde je výrazný pokles príjmov dopravcov z cestovného), výdavky na ochranné pracovné pomôcky, či hygienické pomôcky. „Opatrenia v súvislosti s pandémiou stáli kraj za dva mesiace (marec, apríl) takmer pol milióna eur,“ podotkla Erika Jurinová.

Situácia podľa jej slov nie je jednoduchá a vyžaduje si prísne opatrenia. Preto požiadali aj o odklad splátok istiny úveru prijatého od Slovenskej sporiteľne v celkovej výške takmer dva milióny eur v roku 2020. Zmena splátkového kalendára podľa županky zabezpečí finančné prostriedky na úhradu nevyhnutných výdavkov v súvislosti splnením základných funkcií samosprávneho kraja.

Je možné, že budeme musieť niektoré služby obmedziť, niektoré investície odložiť. Týmto by som chcela poprosiť aj o trpezlivosť a pochopenie. Budeme robiť všetko, čo je v našich silách, aby ste dopady na kraj pocítili čo najmenej,“ konštatovala Jurinová.

Odložia viaceré investičné aktivity, rušia aktivity pre regióny

Županka informovala aj o tom, že kraj pristúpil aj k rušeniu dotácií pre regióny na tento rok. Niektoré aktivity podľa jej slov zrušia, pretože zákon o rozpočtových pravidlách a finančnej disciplíne im v takejto finančnej krízovej situácii ani inú možnosť nedáva. „Ušetrenú sumu budeme môcť použiť na nevyhnutné výdavky v súvislosti s pandémiou. Bohužiaľ, odložia sa i viaceré investičné aktivity, nedotkne sa to však eurofondových projektov, ako aj strategických projektov, či stavieb pred dokončením,“ vysvetlila Jurinová.

Mimoriadna situácia podľa jej slov dáva zabrať jedincom, spoločnostiam, aj samosprávam. „Zdravie je však prvoradé a preto musíme vydržať. Aby sa nám podarilo naštartovať efektivitu našich zariadení a úradu sme zriadili Krízový ekonomický manažment, ktorý podrobne analyzuje nielen výdavky úradu a krajských organizácií, ale rozoberá aj ich organizačnú štruktúru,“ dodala županka.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia