Ošetrili stromčeky proti zimnému ohryzu

Ošetrili stromčeky proti zimnému ohryzu

RedakciaAktuality25.10.2019

Počas minulého roka začali členovia OZ Ružomberčan v spolupráci s Mestskými lesmi Ružomberok realizovať projekt Zalesňovanie, pridaj sa k nám. Dobrovoľníci tento rok vysadili viac ako 1000 bukových a smrekových stromov. Začiatkom septembra pripravovali plochy na jarnú výsadbu stromčekov v dolinke Šimúnovo. Terén čistili od nepotrebnej haluziny zo stromov, ktorú zanechala víchrica. No a dnes ošetrili náterom proti ohryzu mladé stromčeky na ploche viac ako 3 hektáre.

Pribudli aj nové tváre

Budeme veľmi radi, keď na ďalšiu brigádu, ktorú plánujeme v polovici októbra, pribudnú aj nové tváre. Čaká nás ochrana mladých sadeníc proti zveri, ktorá sa robí pred zimou. Vrcholové časti sa natierajú tzv. repelentom, ktorý odrádza zver pred ohrýzaním,“ tak zneli slová riaditeľa Mestských lesov M. Šlávku v septembri.

Dnes sa medzi približne 50 dobrovoľníkmi objavili aj noví. Stretli na Kalvárii, rozdelili sa na 2 skupiny a peši smerovali k plochám už známym z tohto roka, či vlani vysadeným stromčekom. K poškodzovaniu mladého lesného porastu dochádza v dobe vegetačného kľudu, keď má raticová zver núdzu o potravu. V zime, cez zmrznutý sneh, sa zver ťažko dostáva k bylinám a tráve, ktoré rastú tesne nad pôdnou vrstvou, je nútená spásať mladé vetvičky stromov.

„Výhonky nad 15 – 20 cm sa preto natrú certifikovanou chemikáliou na to určenou. To by malo odpudiť zver, aby nenarúšala prírasty, ktoré sú pre sadenicu najdôležitejšie," uviedol pre portál Žijem v Ružomberku M. Šlávka.

V minulosti, kedy neboli k dispozícií moderné repelentné prípravky s dlhodobou účinnosťou sa k individuálnej ochrane stromčekov proti odhryzu používali kravské lajná, močovka, textilný odpad, neočistená ovčia vlna a ďalšie. Ochrana proti ohryzu zverou je veľmi dôležitá pestovateľská činnosť, ktorú plánujú, organizujú a kontrolujú lesníci.

Dobrovoľníci dnes repelentom natierali smreky, niekoľko borovíc, buky a červené smreky. Približne na výmere 30 hektárov. Rozdelení boli do dvoch skupín v lokalitách Klačník a nad Streľnicou v Baničnom. Ďakujeme za iniciatívu OZ Ružomberčan a verím, že v takýchto aktivitách budeme pokračovať aj v budúcom roku," konštatoval Jozef Halama, zástupca riaditeľa mestských lesov.

Hoci má OZ Ružomberčan aktuálne viac ako 8000 členov na brigádu chodia skôr staršie ročníky

Každému, kto si príde vybaviť členstvo do združenia vysvetlíme, že to nie je len o výhodách, zľavách na autobus, či voľnom vstupe na plaváreň, alebo na futbalový štadión. Člen OZ Ružomberčan by sa mal stotožniť s programom združenia. Má vedieť čo je náš cieľ a aktívne sa pridať k dobrovoľníkom, ktorí chodia na brigády organizované nami na skvalitnenie životného prostredia v meste a okolí,“ hovorí J. Streitová.

Dnes prialo brigáde aj jesenné slniečko. Okrem dobrého pocitu , že pre seba a zdravší Ružomberok niečo urobili, sa stretla dobrá partia ľudí. Utvrdili sa, že majú energiu fyzicky pracovať. Pri výbornom guláši z hotela Malina sa porozprávali o prírode, rozpovedali si najnovšie príbehy.

Dobrovoľníci sa s riaditeľom a pracovníkmi mestských lesov rozlúčili s prísľubom účasti na ďalšej brigáde na jar v roku 2020.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia