Oslavy 50. výročia samostatného väzenstva dnes pokračovali v Ružomberku

Oslavy 50. výročia samostatného väzenstva dnes pokračovali v Ružomberku

RedakciaAktuality26.9.2019

V tomto roku si Zbor väzenskej a justičnej stáže (ZVJS) pripomína 50. výročie samostatného slovenského väzenstva. Bolo to práve 1. januára 1969, kedy bol samostatný orgán pre väzenstvo – Zbor nápravnej výchovy – vyňatý spod federálnej správy Zboru národnej bezpečnosti v pôsobnosti centralizovaného Ministerstva vnútra ČSSR a podriadený novovzniknutému Ministerstvu spravodlivosti SSR.

Zdroj foto : ZVJS Ružomberok

Prvým z ústavov, ktorý si toto výročie pripomenul, bol ústav Prešov, ktorý okrem samostatného slovenského väzenstva oslavoval aj 50. výročie vzniku tohto ústavného zriadenia. Postupne si vznik samostatného slovenského väzenstva pripomenulo, resp. ešte pripomenie ďalších 17 ústavov.

Dnes mali oslavy zastavenie v Ružomberku. Na podujatie prijali pozvanie generálny riaditeľ ZVJS Milan Ivan, prednostka Okresného úradu Ružomberok Anna Paráková, predsedníčka Okresného súdu Ružomberok Janka Majerčíková, Okresný prokurátor v Ružomberku Štefan Tomaško, zástupca Okresného policajného zboru Ružomberok Pavol Adamica, či bývalí zamestnanci ružomberského ústavu.

Pri príležitosti 50. výročia samostatného slovenského väzenstva, udelil generálny riaditeľ ZVJS Milan Ivan, vybratým pracovníkom ružomberského zboru pamätné plakety

Na úvod sa príslušníkom ZVJS a hosťom prihovoril riaditeľ ústavu Ružomberok, Daniel Ševc. Ten vo svojom prejave pripomenul, že dejiny väzenstva v Ružomberku siahajú historicky až do obdobia 13. a 14. storočia a sú staršie ako dejiny Leopoldova, či Ilavy. Sú späté so sídlom Likavského panstva na hrade Likava, ale aj s kaštieľom svätej Žofie, kde sídlil panský súd a panská väznica až do 20. storočia. „Dnes mi je cťou, že sa môžeme zaradiť medzi tých, ktorí sa stali nositeľmi takého bohatého dedičstva akým sa tunajší ústav môže pýšiť. Zanechali ho za sebou ľudia, ktorí svojou snahou, výraznou mierou ovplyvnili vývoj väzenstva, v tomto regióne i na celom Slovensku,“ pripomenul vo svojom príhovore D. Ševc.

Pri príležitosti 50. výročia samostatného slovenského väzenstva udelil generálny riaditeľ ZVJS Milan Ivan vybratým pracovníkom ružomberského zboru pamätné plakety.„V nastávajúcom období je prioritný záujem pokračovať na zlepšovaní podmienok výkonu služby a práce, zvýšení osobnej bezpečnosti. Postupne sa skvalitňuje vybavenosť, výzbroj a výstroj príslušníkov zboru. Rovnako tak podľa možností rozpočtu, ako aj s využitím mimorozpočtových zdrojov zo štrukturálnych fondov Európskej únie, je potrebné pokračovať v realizácii investičných akcií zameraných najmä na zlepšenie technického stavu, modernizáciu a zvýšenie bezpečnosti objektov a zariadení väzenstva,“ uviedol vo svojom príhovore generálny riaditeľ ZVJS. Najdôležitejšie, čo v slovenskej justícii a väzenských zložkách je, sú ľudia. Na nich sú kladené enormné odborné, ale hlavne osobnostné predpoklady. Za vzornú a oddanú službu treba poďakovať všetkým zamestnancom pôsobiacim v zbore justičnej a väzenskej stráže.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia