Osvetoví pracovníci Liptova oslavovali

Osvetoví pracovníci Liptova oslavovali

RedakciaAktuality20.10.2023

Osvety, z ktorých sa postupne kreovali dnešné regionálne, mestské kultúrne a osvetové strediská, si v tomto roku pripomínajú 70. výročie svojho založenia. Výnimkou nie je ani Liptovské kultúrne stredisko (LKS) v Liptovskom Mikuláši, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj (ŽSK). Pôsobí na území okresov L. Mikuláš a Ružomberok.

V Dome kultúry v L. Mikuláši sa pri tejto príležitosti uskutočnilo kultúrno-spoločenské slávnostné podujatie a stretnutie tých, ktorí súčasnú kultúru v regióne Liptov tvoria, žijú ňou a niektorí jej zasvätili celý svoj profesijný život i svoj voľný čas.

„Obzreli sme sa do minulosti a pospomínali na aktivity, podujatia osvetových pracovníkov, spomenuli si na bývalých zamestnancov a ďakovali tým súčasným. Okresný dom osvety vznikol pred siedmimi desaťročiami 22. januára 1953 v L. Mikuláši. V roku 1972 pod zmeneným názvom už Okresné osvetové stredisko rozvíjalo osvetovú prácu v okrese, teda v mestách, ale aj jednotlivých obciach pravidelne a aktívne. Rozvíjalo a odborne usmerňovalo záujmové kultúrne aktivity a rôzne formy spoločenského života. Počas ďalších rokov malo stredisko rôzne názvy: v roku 1991 Regionálne kultúrne stredisko, v roku 1996 Hornoliptovské osvetové stredisko, v roku 2002 Liptovské osvetové stredisko a od roku 2008 LKS v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK,“ uviedla riaditeľka LKS Miroslava Palanová.

V súčasnosti LKS najmä vytvára podmienky pre rozvoj miestnej kultúry, záujmovej umeleckej činnosti, realizuje kultúrne vzdelávanie a voľnočasové aktivity pre široký okruh záujemcov v regióne Liptova. Stredisko stálo pri zrode celoštátnych a medzinárodných podujatí akými sú Folklórny festival Východná, divadelná súťaž Belopotockého Mikuláš, filmársky festival Tatranský kamzík, medzinárodný festival pantomímy PAN, mnohé iné, ktoré organizuje alebo na nich participuje. V súčasnosti má široké pole pôsobenia v oblastiach tradičnej kultúry, divadla, hovoreného slova, výtvarníctva, fotografie, filmu, v edičnej a klubovej činnosti.

Výnimočnosť osláv svojou prítomnosťou a oceneniami za dlhoročnú úspešnú prácu strediska zvýraznili aj osobnosti všetkých troch miest regiónu.

Fotogaléria

Tibor Šuľa

Foto: Štefan Ižo

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia