Pamätnica Liptovských Sliačov

Pamätnica Liptovských Sliačov

RedakciaAktuality16.11.2023

Liptovské kultúrne stredisko (LKS) v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravilo autorskú výstavu Ing. Ľudovíta Ondrejku pod názvom Pamätnica Liptovských Sliačov v jeho rodnej obci. Autor bol dlhoročný kronikár obce, aktívny člen folklórnej skupiny Sliačanka, nadšenec fotografovania rôznych udalostí, osobností i dokumentovania bežného života.

„Vďaka vnučke Mgr. Ivane Cisárikovej a jej záujmu o zbierku fotografií svojho starého otca, ktoré posunula LKS sa nám podarilo vybrať a vystaviť 60 fotografií zo súkromnej zbierky Ľ. Ondrejku. Fotografie z 50-tych až 70-tych rokov minulého storočia zachytávajú pohľad na život v obci, ulice a staré domy, pracujúcich ľudí, hasičov, majáles, ale aj obrazy z tradičného stavania májov, fotografie detí, školy, kostola, svadby a krstu. Výstava priniesla obyvateľom obce jedinečnú možnosť zaspomínať si na časy minulé. Mnohí návštevníci objavili na záberoch svojich rodinných príslušníkov, ako aj vzácne okamihy zo života dediny,“ uviedla Jana Veselovská, odborná metodička pre tradičnú ľudovú kultúru a voľnočasové aktivity LKS.

Slávnostné otvorenie výstavy programom obohatili spevom ženy z folklórnej skupiny Sliačanka z L. Sliačov. Zrealizovali komentovanú prednášku pre deti z miestnej Základnej školy Jozefa Hanulu  v dennom centre, kde bola výstava nainštalovaná. Vďaka vzácnej archívnej a dokumentačnej práci Ľ.  Ondrejku môžu aj tí najmenší spoznávať život obce z minulosti a zozbieraný materiál je nevyčísliteľným pokladom pre súčasnosť, ale aj pre ďalšie generácie L. Sliačov, doplnila J. Veselovská.

Fotogaléria

text a foto: Tibor Šuľa

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia