Papierne idú obnoviť kotol, ktorý vyrába teplo pre Ružomberčanov

Papierne idú obnoviť kotol, ktorý vyrába teplo pre Ružomberčanov

RedakciaAktuality1.4.2022

„Spaľovanie komunálneho odpadu v novom kotly nebude možné, jeho technológia nie je na to vhodná, naviac na takýto účel treba mať vybudované skladovacie priestory, dopravu a ďalšie zariadenia, ktoré nie sú súčasťou nášho projektu,“ odpovedal Vladimír Krajči, technický riaditeľ Mondi SCP, na otázku primátora Igora Čombora, či v kotly nebudú spaľovať komunálny odpad. Primátor sa na to pýtal počas stretnutia predstaviteľov Mondi SCP so zástupcami mesta Ružomberok a starostami okolitých obcí, na ktorom papierne odprezentovali svoj zámer obnovy kotla na biomasu.

Znížia emisie

Spoločnosť momentálne zvažuje dve alternatívy pre obnovu kotla. Prvou je rekonštrukcia existujúceho kotla druhou náhrada novým.

„Nakoľko je povoľovací proces na výstavbu nového kotla časovo náročný, podávame svoj zámer na Ministerstvo životného prostredia už teraz. Stále však analyzujeme obidve možnosti,“ povedal Vladimír Krajči.

Ak bude schválená druhá možnosť a spoločnosť postaví nový kotol, papierne by zvýšili objem a efektivitu výroby tepla a zároveň by sa zvýšila energetická sebestačnosť závodu. Na druhej strane, použitie najlepších dostupných technológií garantuje plnenie nových európskych emisných limitov. Limity oxidov dusíka (NOx) sa znížia o približne 50 percent a tuhých znečisťujúcich látok (TZL) o 83 percent v porovnaní so súčasnou úrovňou. Investícia do nového zariadenia by bola konkrétnym krokom spoločnosti na dosiahnutie ambicióznych cieľov trvalej udržateľnosti, ktoré skupina Mondi predstavila prostredníctvom svojho akčného plánu MAP2030.

Využijú viac biomasy

Nový kotol by mal využívať viac biomasy a menej zemného plynu, čo sa v tomto období ukazuje ako správny krok.

„Ak chceme byť konkurencieschopní, musíme aj naďalej pracovať na riešeniach, ktoré znižujú našu špecifickú energetickú stopu ruka v ruke s dopadmi na životné prostredie. Biomasa pochádza z obnoviteľných zdrojov, vďaka čomu náš závod zníži svoju uhlíkovú stopu a závislosť od fosílnych palív používaných na výrobu tepla. V prípade nového kotla by išlo o výmenu starého zariadenia za novú modernú technológiu s väčším výkonom, pričom palivová základňa by ostala rovnaká,“ vysvetlil Vladimír Krajči. Dodal, že zámerom je využívať aj biomasu, ktorá ostáva v lesoch po ťažbe nespracovaná. Ide napríklad o konáre spílených stromov.

Snahu Mondi SCP pochválil poslanec Milan Šlávka, ktorý je zároveň riaditeľ Mestských lesov v Ružomberku. „Dnes je už možné vytiahnuť celý strom na miesto spracovania, odvetviť ho, takže konáre neostanú v lese, ale dajú sa odviezť a využiť. Toto je súčasný trend a veľká možnosť získať lacnejšiu biomasu, ktorej je v našich lesoch dostatok.“

Poslanec Patrik Habo sa zaujímal o možnosti investícii do mestskej spoločnosti CZT. „Keďže nový kotol bude efektívnejší a vyrobí viac tepla, pýtam sa, či existuje možnosť, ako nám Mondi vie pomôcť zabezpečiť zdroje na výstavbu sietí, aby sme mohli napojiť nových odberateľov.“

Miloslav Čurilla, predseda predstavenstva Mondi SCP mu vysvetlil, že v súčasnosti je v rámci Slovenska vyčlenených sto miliónov eur z eurofondov na podporu rozvoja distribučných sietí. „Budeme sa snažiť získať peniaze aj z tohto zdroja.“

Významný dodávateľ tepla

Významným benefitom projektu je aj fakt, že spoločnosť ako výhradný dodávateľ tepla nv meste, zabezpečuje prostredníctvom kotla na biomasu stabilné dodávky tepla pre občanov Ružomberka. V súčasnosti je na centrálne zásobovanie teplom napojených približne 60 percent obyvateľov mesta, takmer všetky školy, školské zariadenia a veľká časť verejných inštitúcií na území mesta. K zdroju je možné v budúcnosti pripojiť aj ďalších záujemcov, ako napríklad nové nájomné byty v rámci mesta, či novú plaváreň.

„Centrálne vykurovanie je výrazne šetrnejšie k životnému prostredie ako spaľovanie tuhého paliva v malých lokálnych zdrojoch tepla. Našim cieľom je preto byť aj naďalej stabilným dodávateľom tepla pre občanov, ktoré je vyrobené z obnoviteľných zdrojov,“ dodal Vladimír Krajči.

V obidvoch prípadoch sa uvedenie kotla do prevádzky očakáva v roku 2027. Ešte predtým chcú zástupcovia Mondi SCP prezentovať svoj zámer na mestskom zastupiteľstve a využiť aj iné možnosti predstavenia verejnosti.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia