Parkovanie pálčivý problém na sídlisku Roveň

Parkovanie pálčivý problém na sídlisku Roveň

RedakciaAktuality14.1.2020

Na včerajšom stretnutí v jedálni Základnej školy na Bystrickej ceste sa zišlo približne 70 obyvateľov.

Poslanci informovali voličov, že realizovanie investičných akcií v samosprávach, je veľmi dlhý proces. Predlžuje o čas verejného obstarávania a navyše malé zákazky sú pre väčšie firmy nezaujímavé.

Poslanci volebného obvodu Roveň počas diskusie s obyvateľmi

Urobiť chodník napríklad za 50 tisíc eur je pre ne malá položka. Vlani sa mestu Ružomberok nepodarilo získať zhotoviteľov niektorých prác. Dotklo sa to aj sídliska Roveň. „Z uvedeného dôvodu sa tento rok budú robiť chodníky na sídlisku Roveň, ktoré mali byť hotové už vlani," uviedla poslankyňa Mária Kramárová.


Komplikácie s parkovaním

Mnoho otázok od občanov malo spoločného menovateľa a tým bolo vyriešenie parkovania na sídlisku. Poslanec Milan Šlavka zdôraznil, že uvedená problematika, trápi aj obyvateľov iných mestských častí. Mesto pripravuje parkovaciu politiku, ktorú dá na pripomienkovanie obyvateľom.

Občania Rovne poukazovali, že niektoré autá stoja aj pri vchodoch. Podľa poslancov tomuto môžu zabrániť práve obyvatelia obytných domov, ktorí na túto záležitosť upovedomia políciu. Stáť pred vchodom do bytovky je zakázané, lebo to sťažuje príchod sanitky, ale aj pohyb občanom.

Poslanci mestskej časti Roveň poukázali aj na skutočnosť, že na sídlisku je mnoho nezastavaných plôch, ale tie nie sú vo vlastníctve mesta. Z uvedeného dôvodu ju nemôžu upraviť, prípadne využiť na parkovisko. Tak tomu je aj s plochou vedľa železničnej trate, ktorá patrí Železniciam SR. Poslanci podotkli, že mesto požiadalo uvedený subjekt o vyriešenie vlastníckych vzťahov, ale to akosi nemá záujem. Preto budú apelovať na vedenie mesta, aby sa snažilo so železnicami dohodnúť.

Pripomienky k zimnej údržbe

Na otázku, že ako to bude so zimnou údržbou chodníkov, ktoré vlastní mesto, sa poslanci vyjadrili, že za ich údržbu zodpovedá mesto. To má uzavretú zmluvu s technickými službami. Situácia by sa mala zmeniť, lebo mesto Ružomberok bude uzatvárať novú zmluvu s dodávateľom, ktorý vyjde z verejnej súťaže. Niektoré teraz sporné veci by sa v nej mali vyriešiť. Malo by to skvalitniť čistenie ružomberských ulíc, aj ich zimnú údržbu.

© 2024 Žijem v Ružomberku Ochrana súkromia